Виж 1към1

Едва 17% от работодателите не прилагат работа от разстояние

Прочети още

България изтегли нови 300 млн. лева заем

строеж на сгради заем

От вчера, 22 март, България е с нов вътрешен заем от 300 милиона лева. Министерството на финансите преотвори 5-годишна емисия държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева.

Дългът е със рок от 5 години, падежът е до края на м. февруари 2026 г.

Въпреки високия интерес от страна на участниците (банки, застрохователни дружества и инвеститори), постигнатата среднопретеглената доходност на емисията е отрицателна. Стойността й от -0,10 % по-скоро сочи, че интересът на инвеститорите е значително намалял.

До участие в аукциона, на който пласираха ДЦК за 300 млн. лв. съвкупна номинална стойност, бяха допуснати поръчки с обща стойност от 458,5 милиона лева. Така постигнатият коефициент на покритие е 1,53. Или с половин единица по-малко от предходната 5-годишна емисия ДКЦ на правителството. Тогава коефициентът беше малко над 2 единици.

Все пак банките остават най-заинтересовани от емисията. Именно те са придобили най-голямо количество ДЦК – 89,3 %. Следващи по интерес са пенсионни фондове – 6,7 %, застрахователните дружества с 0,7 % и други инвеститори – 3,3 %.

Вижте още: