България се нареди на последно място по качество на живот в ЕС

Лошо качество на живот, висока корупция и ниска медийна свобода тикат страната в дъното на класациите


България е последна сред страните в ЕС при измеpване на неравенствата между гpажданите. Това сочат данни от Индекса на настигането за 2019 г., който регистрира процесите на сближаване и раздалечаване в Европа на 35 страни – членките на ЕС, кандидатите и потенциалните кандидати. Най-лошо е представена страната ни в категорията „Качество на живот“, където е класирана на 30 място. Едно място по-назад е тя по отношение на медийната свобода, на 29 място е и по ниво на демокрацията.

България е сред страните с най-лошо здравеопазване и най-висока корупция. По някои показатели страната дори изостава от държави извън съюза. Тя се представя по-добре в категориите „Икономика“ и „Управление“ и въпреки това е на незавидното 28 място.

Това става ясно от заключенията в новото издание на Индекса на настигането за 2019 г., обобщени в доклад, озаглавен „Да караш на изпарения“. Индексът на настигането се актуализира всяка година от 2011 г. насам и се подготвя от „Отворено общество“ в София. Той регистрира процесите на сближаване и раздалечаване в Европа на 35 страни – членките на ЕС, кандидатите и потенциалните кандидати за членство в ЕС, като се използват 47 индикатора в категориите „Икономика“, „Качество на живот“, „Демокрация“ и „Управление“.

За това как живеят българите страната ни е на последно място в ЕС, по някои показатели дори изостава от държави извън съюза. При това е обкръжена от толкова държави със сходни проблеми, че може да се говори за разделение в Европа между Балканите и всички останали.

Най-лошо е представянето на България в категорията „Качество на живот“, където е класирана на 30 място с 29 точки.

В индикатора „Здраве“, който е част от тази категория, заема 33 място с 23 точки. Този индикатор включва очаквана продължителност на живота, продължителност на живот в добро здраве, качество на здравеопазването и детска смъртност. В тази ниска група са и Румъния и кандидатките за членство в ЕС Черна гора, Турция и Сърбия.

По отношение на неравенствата България е на 34-то място от 35-о и само Литва (33-то място) и Латвия (30-о място) са страните от ЕС в тази група.

В Индекс 2019 България е на 29-о място с 36 точки в цялостната класация. Страната се представя най-добре в категориите „Икономика“ и „Управление“, в които е на 28-о място. В „Демокрация“ страната ни е на 29-о място с 35 точки. Част от тази категория е и медийната свобода, където заема 31-во място с 29 точки.

В индикатора „Корупция“, част от категорията „Управление“, България е на 30-о място с 28 точки, като за измерване се използват два различни подиндикатора от изследванията за корупцията на „Прозрачност без граници“ и на Световната банка.