„Български ВиК холдинг“ централизира ВиК дружествата


Чрез създаването на „Български ВиК холдинг“ ще се постигне повече държава в управлението на този стратегически отрасъл, по-добра координация и контрол. Централизира се и отговорността за управлението на ВиК дружествата.

Това каза в Народното събрание днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.

Аврамова бе категорична, че създаването на холдинга не предвижда бъдещо концесиониране на ВиК отрасъла. Тя обясни, че компанията, която ще бъде със 100 % държавно участие и с принципал министърът на регионалното развитие и благоустройството, ще акумулира и преразпределя свободни парични потоци към дъщерните си дружества. Целта е осигуряване на съфинансирането при изпълнението на инвестиционни проекти по оперативните програми. Предвижда се да формира и собствени приходи, като изпълнява строителна дейност. Ще изпълнява и общи за дружествата политики като осигуряване на доставки на електроенергия за нуждите на ВиК операторите, оказване на техническа помощ, консултации и предоставяне на гаранции.

Министърът посочи, че част от средствата ще бъдат влагани в нови довеждащи водопроводи за алтернативно водоснабдяване на част от населените места. Ще се търсят възможности за изграждане на нови язовири, което е наложително заради редуващите се периоди на интензивни валежи и трайни засушавания. За реализацията на тези инвестиционни проекти ще се разчита на високо квалифицирани специалисти. Има идея в рамките на холдинга да бъде създадена научно-аналитично звено, което да подпомага работата при взимането на управленски решения.

Чрез консолидация на доброволен принцип и сключване на договор с ВиК асоциация общинските оператори също могат да имат достъп до финансиране – както европейско, така и подпомагане от холдинга, каза още регионалният министър.

Петя Аврамова подчерта, че важна стъпка за развитието на отрасъла ще бъде Законът за ВиК, който трябва да бъде готов до април-май т.г. Той трябва да обедини в един документ отговорностите, дейностите и политиките, свързани със собствеността, изграждането, експлоатацията и стопанисването на ВиК мрежите и предоставяните услуги. Целта е с него да се реализират действащи механизми за прилагане на социално подпомагане спрямо социално уязвимите потребители. Предвижда се да се промени методологията и принципът за формиране на цената на водата, като в нея се включи освен променлива част, зависеща от количеството на ползваните услуги, така и постоянна част, осигуряваща разходите на доставчика за гарантиране достъпа до тази услуга. Идеята ще бъде подложена на дискусия през следващите месеци.

Предвижда се законът да намали свръх регулирането в отрасъла, защото в момента дружествата работят по-скоро като „псевдо“ пазарни субекти. Те не могат да генерират приходи за покриване на разходите си и инвестиции през цената на услугата.

Министърът посочи, че огромната работа по модернизацията на водопреносните мрежи ще се извършва на територията на 15 области с ресурс от над 1,8 млрд. лв. по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. За пръв път инвестициите ще се извършват на база Регионални прединвестиционни проучвания, които показват реалните нужди по места и няма да са на парче. Вече 11 ВиК оператори имат договори на стойност над 1,020 млрд. лв., с реализацията на които услугата в отрасъла ще бъде подобрена.

Мерките, които се залагат, трябва да доведат до намаляване на средните загуби на вода до 48,8% през 2024 г., посочи регионалният министър и допълни, че е реалистично това да се случи. И сега има ВиК дружества, които работят добре и покриват заложените цели, подчерта Аврамова. Като пример тя посочи “ВиК”- Русе, “ВиК”- Видин; “ВиК”- Бургас; „ВиК“- Кърджали, както и „Софийска вода“ АД. Това показва, че не само частните дружества могат да работят добре и да бъдат ефективни, а и държавните.

Министърът опроверга твърденията на опозицията за отчитаното в момента ниво на загуба на вода. Съгласно данните на КЕВР държавните дружества към 30.09.2019 г. са снижили загубите си до 58,93%, което включва както технически (течове в мрежата), така и търговски. Това са кражби на вода чрез байпаси, нерегламентирани отклонения, манипулиране на водомери и т. н., като решението на този проблем ще се търси със Закона за ВиК.

Петя Аврамова напомни, че средствата в предишния програмен период бяха с екологична насоченост. Инвестициите бяха основно за изграждане или рехабилитация на пречиствателни станции за отпадъчни води и канализация.

Кризата в Перник и проблемите на дружеството станаха повод за умишлено и целенасочено дискредитиране на целия отрасъл, коментира Петя Аврамова. Тя потвърди, че има проблеми. С нарушено водоснабдяване към момента са близо 137 хил. жители, в това число малко над 100 хил. души от област Перник. Има региони, в които немалко хора са в потенциална опасност от въвеждане на ограничение във водоподаването поради продължителното засушаване и липсата на валежи. Регионалният министър увери, че е създадена организация, директорите на ВиК дружествата да следят количествата вода във водоемите. Те са инструктирани да не се бавят и при необходимост спешно да предлагат на кметовете въвеждане на режим, защото когато се реагира навреме, кризата отминава с минимални неудобства за хората.

Министърът отправи благодарност към всички, предложили експертна помощ и логистика за справяне с кризата в Перник. Тя посочи, че в последните месеци в МРРБ, Министерство на икономиката и кризисния щаб са направени необходимите експертни анализи и са проведени срещи с най-добрите експерти в бранша – хидролози, ВиК инженери, професори от БАН и Минно-геоложкия университет. Резултатите от непрекъсната работа по темата са налице. Предприети са както краткосрочни действия, така и дългосрочни. Решението, което беше намерено за Перник, не е политическо, а експертно, заяви Петя Аврамова.