Банята в Овча купел: сагата продължава

Общински съветници изразяват съмнение относно законосъобразността и прозрачността на процедурата за избор на изпълнител


овча купел

Общински съветници от Столичен общински съвет сезират органите на законозъобразността относно Обществената поръчка за минералната бяна Овча купел. Поводът е намерението да се изгради „Център за върхови постижения“.

Писмото е адресирано до ИА „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Дирекция „Национален фонд“ към МФ и Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“.

В текста общинските съветници Марта Георгиева, Тома Белев и Иво Божков изразяват съмнение относно законосъобразността и прозрачността на процедурата за избор на изпълтител. Посочват предположения за несъвместимост на обявените ремонтни дейности в сградата със запазването на изначалната й функция. Подчертават липсата на обоснованост за извършване на стопанска дейност при параметрите, зададени в Поръчката и липсата на план за начина на ползване на обекта.

Общинските съветници поставят под въпрос и наличието на план за разпределяне на приходите от сградата между бенефициента, партньорите по проекта и Столична община, както и отчитането на тези приходи. И питат “как и от кого ще бъде извършван контрол за изпълнението на изискванията и какви ще бъдат санкциите при неспазването им.

Припомняме, че малко по-рано и гражданско сдружение се обяви за прекратяване на поръчката под слогана „Да бъде баня“.

Към момента все още няма официален отговор от страна на законосъобразните органи.

Пълния текст на писмото може да прочетете  тук

снимка: Регионален исторически музей София