Виж 1към1

Експерти обсъдиха важните за Пловдив инфраструктурни проекти

Прочети още

Банята в Овча купел – да бъде или да не бъде център за върхови постижения?

банята

В началото на месеца Столична община заяви намерението си да превърне сградата на банята в “Овча купел” в „Център за върхови постижения“. И обяви обществена поръчка за техннически проект.

Да бъде или да не бъде и тази баня? И ако бъде – като каква да продължи да бъде поредната изоставена на времето сграда-културна ценност и минирелните й води? Това е въпросът.

Да бъде “Център за върхови постижения” искат СО.

А желанието си подписват с обявяването на поръчката за технически проект за “Реставрация и адаптация на баня “Овча купел” в Рекреативен център с активно използване на минерална вода – I-ви етап”. Сградата на минералната баня в „Овча купел“ обаче е под опеката на РИМ-София, партньор по проект, за изпълнението на който е предоставена безвъзмездна финансова помощ по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж“.

Според гражданското сдружение Термално-Нормално обаче това решението е в противоречие с режима за опазване на сградата като недвижима културна ценност от „местно значение“, според който не са допустими намеси в предназначението на сградата като минерална баня. Допускат се единствено намеси в интериора под формата на материали и технологии. Следователно сградата би трябвало да може да се използва само като минерална баня и не като “център за върхови постижения“. Защото, в противен случай, би ли било възможно с изграждането на такъв център минералните води да бъдат устойчиво употребявани в полза на гражданите с гарантиран достъп до минерални басейни? Едва ли!

#ДаБъдеБаня, искат от Термално-Нормално и настояват за незабавно прекратяване на обявената обществена поръчка за технически проект.

Това е поредното посегателство над сграда-културна ценност, която може би ще бъде частично реставрирана, но остава без ясно бъдеще.”, написаха от сдружението. 

банята

Снимка: Термално-Нормално. Заглавна снимка: Zdravko Yonchev Photography (източник: termalnonormalno, Fb)

Сред мотивите им за прекратяване на поръчката са констатирани от тях пропуски и нередности като:

Липса на обосновка за избора на сградата и предоставянето й за целите на проекта за „Център за върхови постижения“.

Неясни мотиви за избор на точно тази сграда за „Център за върхови постижения“.

Непрозрачност при възлагане на идеен проект и избор на проектант.

Сериозни пропуски в документацията на съгласувания идеен проект.

Липса на актуално проучване на ресурса на находище „Овча купел“.

Несъвместимост между отпуснатото финансиране за научен център и обещанията на СО да реставрира сградата с оригиналното и предназначение (минерална баня), каквото е изискването за паметник от местно значение.

Липса на обществен дебат.

От Термално-Нормално констатират още, че преди всичко е наложително СО да възложи актуално проучване на технически възможния дебит, техническото състояние на вододобивните съоръжения (каптаж и сондажи) „Овча купел“, за установяване на възможностите на съоръженията да се ползват, както от регламентирания ползвател, така и от обекта на инвестиционното намерение. И очакват промяна…