Бизнес климатът се подобрява през януари


През януари общият показател на бизнес климата се повишава с 1.4 пункта в сравнение с декември, което се дължи на подобрената стопанска конюнктура в промишлеността, съобщи Националният статистически институт.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се увеличава с 5 пункта в резултат на по-оптимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им по отношение на износа и производствената активност през следващите три месеца са също благоприятни.
През януари съставният показател „бизнес климат в строителството“ намалява с един пункт, което се дължи на по-неблагоприятните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията.

Бизнес климатът в търговията на дребно се понижава с 1.9 пункта в резултат на по-резервираните оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. Прогнозите им за развитието на бизнес състоянието през следващите шест месеца се запазват, като и очакванията им за поръчките към доставчиците от вътрешния пазар през следващите три месеца са благоприятни.

Бизнес климатът в сектора на услугите запазва нивото си от декември 2019 г. Оценките и очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията се изместват към по-умерените мнения. Същевременно и прогнозите им за търсенето на услуги през следващите три месеца са по-неблагоприятни.

Източник: Агенция Кросс