Виж 1към1

5 отличителни признака на лошия лидер и какви рискове крие това?

Прочети още

Бизнес климатът в строителството и търговията се подобрява, мениджърите – оптимисти

строителството

През юли 2021 г. общият показател на бизнес климата остава на равнището си от юни. Подобрение на показателя се наблюдава в строителството и търговията на дребно. В сектора на услугите запазва приблизително нивото си от предходния месец, а в промишлеността е регистрирано понижение, показват резултатите от бизнес анкета на Националния статистически институт.

Строителство

През юли съставният показател „бизнес климат в строителството“ нараства с 1.0 пункт в резултат на оптимистичните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията.

Производственият график е осигурен с договори за по-голям период от време в сравнение с три месеца по-рано – 6.9 месеца при 5.9 през април. Същевременно и очакванията за нови поръчки през следващите шест месеца се подобряват.

Несигурната икономическа среда продължава да бъде основният проблем за развитието на бизнеса, следвана от недостига на работна сила. Регистрирано е нарастване на негативното влияние на фактора „цени на материалите“, който измества на четвърто място затрудненията, свързани с конкуренцията в бранша.

Относно продажните цени мениджърите продължават да имат известни намерения за увеличение през следващите три месеца.

Промишленост

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ намалява с 1.4 пункта, което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата регистрира подобрение в мненията им за притока на нови поръчки през последните три месеца, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Средното натоварване на мощностите от април до юли нараства с 1.0 пункт и достига 74.2%. Така с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда излишък от мощности.

Основните пречки за дейността на предприятията остават несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила, недостатъчното търсене от страната и факторът „други“.

По отношение на продажните цени в промишлеността 15.5% от мениджърите прогнозират те да се повишат през следващите три месеца.

Търговия на дребно

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се покачва с 1.2 пункта. Това се дължи на по-позитивните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно обаче прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца остават резервирани.

Най-сериозните затруднения за предприятията остават свързани с несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене.

По отношение на продажните цени има нарастване на дела на търговците, които прогнозират те да се повишат през следващите три месеца.

Услуги

През юли съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ запазва приблизително нивото си от предходния месец. Оценките на мениджърите относно настоящото търсене на услуги са благоприятни, докато очакванията им за следващато тримесечие се изместват към по-умерените мнения.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша, факторът „други“и недостатъчното търсене продължават да са основните пречки за дейността. И тук очакванията на мениджърите за продажните цени в сектора са за известно повишение. Въпреки това по-голяма част от тях да предвиждат запазване на равнището им през следващите три месеца.

снимка: Pixlr

Харесайте страницата ни във Facebook – най-интересното предстои!
автомагистрала 15.07.2021

Нов опит за строителство на автомагистрала „Рила“

Идеята за строителството на автомагистрала „Рила“ бе обсъдена на кръгла маса, организирана от Форума за балкански транспорт и Научно-техническия съюз по транспорта. […]

Прочети още
Ливърпул 22.07.2021

Ливърпул вече не е защитен обект на ЮНЕСКО. Причината – модерното строителство

Ливърпул вече не е част от списъка на ЮНЕСКО със защитени обекти на световното културно наследство. На 44-ото си заседание, […]

Прочети още