Виж 1към1

Най-високите небостъргачи в света през 2021 г.

Прочети още

Бизнес климатът в строителството през септември се влошава

бизнес

През септември 2021 г. общият показател на бизнес климата – в промишлеността, строителството и търговията на дребно – спада с 2.4 пункта в сравнение с август. Това показва последната бизнес анкета на Националния статистически институт (НСИ).

Спадът в строителството е най-осезаем – със 7.3 пункта. Влошените показатели на бизнес климата в сектора са в резултат на по-песимистичните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Мненията им за получените нови поръчки през последния месец също са негативни. То е съпроводено и с леко влошени очаквания за строителната активност през следващите три месеца.

Основният проблем за развитието на строителния бизнес продължава да бъде несигурната икономическа среда, следвана от недостига на работна сила и цените на материалите.

Делът на мениджърите, които прогнозираха и през август продажните цени да се повишат през следващите три месеца, се запазва.

Понижение на показателя се наблюдава в промишлеността, строителството и търговията на дребно, а

В търговията на дребно също е отчетено движение надолу – с 2.6 пункта.

Сред основните причини за това са по-неблагоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата на НСИ регистрира и песимистични мнения както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

Най-сериозното затруднение за дейността на предприятията остава несигурната икономическа среда, като през последния месец се наблюдава нарастване на негативното ѝ влияние. На второ и трето място са недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша.

Прогнозата на търговците на дребно по отношение на продажните цени през последния месец е в посока на увеличение, като 23.4% от мениджърите предвиждат те да продължат да се повишават и през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ също намалява, но по-слабо. Отчетеният индекс от 0.9 пункта надолу е в резултат на по-резервираните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Прогнозите им за дейността през следващите три месеца също са неблагоприятни.

Най-сериозните затруднения за сектора остават свързани с несигурната икономическа среда, недостига на работна сила и недостатъчното търсене от страната. Относно продажните цени в промишлеността 15.6% от мениджърите продължават да очакват те да се повишат през следващите три месеца.

Единствено бизнес климатът в сектора на услугите запазва приблизително нивото си от предходния месец. Оценките на мениджърите за настоящото търсене на услуги се изместват към по-умерените мнения. Но очакванията им за следващите три месеца също са неблагоприятни.

Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша продължават да ограничават в най-голяма степен развитието на бизнеса. И тук прогнозите на анкетираните са за повишение на цените през следващите три месеца.

Харесайте страницата ни във Facebook – най-интересното предстои!
строителни баухаус 17.09.2021

Нов европейски Баухаус ускорява преобразуването на строителството

Европейската комисия полага началото на концепцията за нов европейски Баухаус, която цели да ускори преобразуването на различни икономически сектори като […]

Прочети още
Георги Шопов 15.09.2021

Георги Шопов: За съжаление средата, в която работим е неолиберална – експертите нямат думата, тя е за политиците

Всяка среща с Георги Шопов е предизвикателство – не само защото е източник на полезна информация и обективна гледна точка […]

Прочети още