Виж 1към1

Едва 17% от работодателите не прилагат работа от разстояние

Прочети още

Бизнесът иска стимули за енергийно обновяване на сградите

стимули

Нужни са стимули за енергийно обновяване на сградите в туризма, смятат от ХОТРЕК. Според Европейската асоциация на хотели, ресторанти, заведения и кафенета, представлявана в България от БХРА, бизнесите, които инвестират в енергийно обновяване трябва да бъдат стимулирани.

Това може да стане чрез по-ниски данъци, финансова помощ и други.

Същевременно обновяването на целия сграден фонд на общо европейско ниво не трябва да е задължително. Като причини бизнесът изтъква географските, метеорологичните и културните различия в Европа, както и различните нива на обновяване.

Според проведените проучвания към момента близо 75 на сто от сградния фонд в ЕС е неефективен според настоящите строителни стандарти. Целта на ЕС е до 2050 г. да се намалят емисиите на парниковите газове с 55 на сто от нивото им през 1990 г. Същевременно обаче заради амортизацията на съществуващите сгради до 2050 г. в тази категория ще попада близо 90 на сто от сградния фонд.

Обновяването на сградите е от изключително значение, защото са отговорни за 40% от общото потребление на енергия и 36% от свързаното с енергията емисии на парникови газове в ЕС. В общността обаче годишно се обновяват енергийно едва около 1% от съществуващите сгради, коментират от ХОТРЕК. А дълбочинни ремонти, които намаляват консумацията на електроенергия с поне 60% се извършват едва при 0,2 % от сградни фонд. Това сочат данните на ЕК.

Според Асоциацията сред пречките за енергийно обновяване са ниската информираност за текущия енергиен профил на сградите и ползите от обновяването. Пречи и липсата на доверие в енергийните спестявания, както и тази на квалифицирани работници за извършване на ремонтите. Същевременно подобрените енергийни характеристики не се отразяват изцяло в цените на недвижимите имоти, а процедурите са обременяващи.

От ЕС обаче предвиждат поетапно въвеждане на задължителни минимални стандарти за енергийни характеристики за различни видове сгради. Предвиждат и въвеждане на паспорти за обновяването им и енергийната им ефективност. Но, за да се случи това, представителите на бранша считат, че са нужни допълнителни стимули.

Вижте още: