Близо 80% от фирмите в България търпят загуби


Около 80% от фирмите у нас търпят преки или косвени загуби заради извънредното положение. Само 20% от стопанските субекти твърдят, че кризата не им се е отразила особено, като при 3,5% от тях се наблюдава дори увеличено търсене, а малко под 2% са се преориентирали към други дейности. Това показва проучване на „Алфа Рисърч“, проведено в периода 13-22 април, което обхваща 500 стопански субекта от почти всички сектори на производството и услугите.

22,6% от фирмите са запазили същата организация на дейността си, както и преди кризата. В една пета от компаниите – 21,7%, част или всички служители са преминали на работа от вкъщи, което обхваща 8% от заетите.

Значителен дял от фирмите вече са предприели едно или няколко действия, които пряко се отразяват върху доходите и перспективите за работа на заетите в тях. 18,2% са пуснали служители в платен отпуск, а 17% – в неплатен. Същевременно 17,9% от фирмите работят със съкратено работно време.

Над три четвърти от фирмите не са съкращавали работници и служители до този момент. Нараства обаче делът на онези, които са принудени да го направят – от 17% в края на март до 21% във втората десетдневка на април. Малко повече от половината от тези фирми – 12%, са съкратили част от персонала, а 9,1% – целия.

Мнозинството от фирмите – 87,7%, са оптимисти, че ще съумеят да излязат от кризата и да възстановят дейността си. Според 12,3% ги очаква негативен сценарий – ударът за тях е толкова силен, че фирмата им ще фалира. 69,5% се надяват да се възстановят до една година.

Според проучване на БТПП едва 14% от българските фирми вярват, че ще могат да се възстановят след кризата, повечето от компаниите –  61 на сто, очакват да оцелеят, но да влошат финансовото си състояние. Най-вероятно 6% от дружествата ще спрат дейност, а 3% смятат да задържат бизнеса си до края на годината, за да ползват помощта от държавата. Само 4% виждат пазарни възможности в кризата и прогнозират по-добри резултати след края й. Проучването е направено между 23 и 27 април сред над 200 компании.