Виж 1към1

1към1 излиза в Коледна ваканция: Светли празници!

Прочети още

Браншът прогнозира ново увеличение на продажните цени в строителството

През ноември 2022 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 3.5 пункта в сравнение с предходния месец. Ръст на показателя е регистриран във всички наблюдавани сектори – промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги. Това сочат данните от последните бизнес анкети на НСИ.

Сектор „строителство“

В сектор строителство повишението е в размер на 2.2 пункта като оценките на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията също се подобряват. Очакванията им за следващите шест месеца също са благоприятни. Същевременно анкетата регистрира и известно увеличение на получените нови поръчки през последния месец.

Въпреки положителните темпове по отношение развитието на сектора обаче, най-сериозните проблеми пред строителните мениджъри продължават да бъдат несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила. По отношение на продажните цени в строителството 49.4% от мениджърите предвиждат те да се повишат през следващите три месеца.

Сектор „промишленост“

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се увеличава минимално – с 0.8 пункта, а това се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Подобряват се и прогнозите им за производствената активност през следващите три месеца. И тук прогнозите на мениджърите за продажните цени в промишлеността през следващите три месеца са в посока на увеличение.

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основните пречки за дейността на предприятията, макар през последния месец да се отчита намаление на негативното им влияние.

Търговия на дребно

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се покачва с 8.7 пункта. Това се дължи на оптимистичните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца също се подобряват.

Основните фактори, ограничаващи дейността в сектора, остават несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене, като през последния месец се наблюдава засилване на отрицателното им въздействие.

Оценките на търговците на дребно относно продажните цени през последния месец са в посока на увеличение. 31.3% от мениджърите предвиждат те да продължат да се повишават през следващите три месеца.

През ноември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ нараства с 5.3 пункта.

И тук положителните темпове са в резултат на благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Позитивни са и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги. По отношение на продажните цени в сектора на услугите прогнозите на мениджърите са за известно увеличение през следващите три месеца .

Най-сериозните затруднения за бизнеса продължават да са свързани с несигурната икономическа среда, недостига на работна сила и конкуренцията в бранша.

Харесайте страницата ни във Facebook – най-интересното предстои!
21.11.2022

Магистрала „Европа“ – с много проблеми и малко строителство

Магистрала „Европа“ представлява много проблеми и малко строителство. Започваме да решаваме всички проблеми един по един. Това каза днес министърът […]

Прочети още
търговски площи 28.11.2022

40% от българите трудно свързват двата края, показва проучване

Делът на населението, което трудно е свързвало двата края, варира сред страните: от 11% във Финландия до 39,8% в България. […]

Прочети още