Бюджетът на София е близо 2 милиарда лева

Столичният общински съвет прие бюджета на Столичната община за 2021 г.


бюджетът

Бюджетът на Столичната община е на стойност 1,891 млрд. лева. Приетият проект е по-голям от първоначалния вариант, след проведени обществени обсъждания и дебати в комисиите на СОС, предаде БТА. Това е вследствие на постъпилите предложения от политическите групи и очакваните повече приходи от данъците върху недвижимите имоти, имотните сделки и превозните средства, се залагат и повече приходи.

Акцент в Бюджет 2021 на СО е изпълнението на три стратегически цели, по които са разпределени над 400 млн. лева.

Първа цел е изграждане на стратегическа транспортна инфраструктура и реконструкции в София, за която са предвидени 140 млн. лв. Средствата ще позволят обновяването на ключови пътни трасета и връзки. В проекта на Столична община има списък с 10 ключови обекта и още пет резервни.

С тези средства ще се продължи ремонтът на бул. „Т. Каблешков“, довършването на ул. „Филип Кутев“, Източната тангента, „Ломско шосе“, ул. „Опълченска“, отдавна очаквания ремонт на бул. „Първа Българска армия“, както и ул. Кукуш, тунелите на „Люлин“ и при НДК, бул. „Скобелев“, ул. „Коперник“ и „Чепинско шосе“. Очакваните резултати са извеждане на трафика от центъра на града, което да доведе до подобряване качеството на въздуха.

Друг планиран голям ремонт е реконструкцията на трамвайното трасе на бул. „Цар Борис Трети“. Това ще се случи с еврофинансиране от 48 млн. лв. Обновяването ще обхване участъка от трамвайното „ухо“ в кв. „Княжево“ до „ухото“ на Съдебната палата.

Втора стратегическа цел в бюджета е изграждане, разширение и ремонти на детски градини и ясли. За това са предвидени 65,7 млн. лв., с които ще се построят 45 нови сгради във всички райони на Столична община.

Предвидени са пари за стартиране на проектирането на 16 нови сгради на детски градини, чието изпълнение ще започне през следващата година. Допълнителни 6 млн. лв. ще се насочат за изграждането на нови училищни корпуси и основни ремонти на 7 столични читалища.

Трета цел от стратегията е подобряването на качеството на атмосферния въздух в София и чистотата на града. Капиталовите инвестиции са за 200 млн. лв.

Средствата ще се насочат за подмяна на стари печки, инвестиции в метро и електротранспорт, измервателни станции и системи за мониторинг на въздуха, миене на улици и паркове. 73 млн. лева са парите, предвидени за събиране на битови отпадъци. 88,4 млн. лева са средствата за почистване на улични платна, площади, пешеходни алеи.

През 2021 г. ще се работи и за премахване на „калните точки“ в града, като продължат с облагородавянето им в Надежда, Овча купел и Красна поляна. За това през 2021-ва са предвидени 50 млн. Лева. А районните кметове ще разпределят още 10 млн. лв. за ремонт и изграждане на тротоари, сочат от СОС.

6,2 млн. лева от СОС са заложили за улично осветление. Увеличени са парите за общинското здравеопазване, образование и социални дейности.

Бюджетът предвижда и 5 млн. лева да бъдат насочени към транспортните оператори поради утежненото им финансово състояние от ковид кризата, както и за основен ремонт на релсов път контактно-кабелна мрежа, за поддържане на зелени площи и инфраструктурни проекти, посочват от СОС.

Ще се финансират и проекти и за спортни събития за деца.

„Бюджетът на София за 2021-а е оздравителен. Основното предизвикателство пред него е продължаващата ковид криза и необходимостта от адекватен отговор на местно равнище чрез общинския бюджет.“, заяви председателят на финансовата комисия Георги Георгиев.

 

Вижте още:

Програма за София: проучването приключи. Какво показа анализът?