От днес ЧЕЗ спира тока в София и на още места


ЧЕЗ Разпределение  извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла. Подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение. Присъединявяне на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.

Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване напланирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 28 май – 01 юни 2018 г.

включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, съобщават от ЧЕЗ.

Списъкът с адресите, на които ще спира тока са подредени по област, дата/период, времетраене, населено място, адрес.

Пълният списък можете да видите ТУК