ДАКС-96 ООД


„ДАКС-96“ ООД е добре позната на българския пазар като сериозен партньор както в доставката на сурово строително стъкло, консумативи за изработка на стъклопакети, машини и инструменти за работа със стъкло, така и в обработката на всички видове стъкла, огледала и закаляване на плоско стъкло.

„ДАКС-96“ ООД и нейната дъщерна фирма „Гласко“ ООД разполагат с три складово-административни бази в София, Търговище и Стара Загора, както и с двe производствени бази в София и Търговище, ситуирани на обща площ 22 дка, от които 7430 кв.м застроена площ. През 2009 предстои разширяване на производствено – административната база в Търговище с 4000 кв.м. Позиционирани по този начин, търговските и производствените единици, имат възможност да консултират и изпълняват поръчки на клиенти до всяка една точка на територия на България.

В структурата на „ДАКС-96“ ООД, в това число и „Гласко“ ООД, работят общо над 170 човека.

Основни продукти:

– Стъклопакети
– Консумативи
– Машини и инструменти

Адрес: София, кв. Илиянци, ул.” Кирил Благоев” №13
Телефон: + 359 2 838 04 58, + 359 2 838 04 77
e-mail: office_sf@daks-96.com