Данни за строителната продукция през ноември


По предварителни данни през ноември 2019 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.8% под равнището от предходния месец .

Календарно изгладените данни показват нарастване от 1.3% на строителната продукция през ноември 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 година.

Индекси на строителната продукция (2015 = 100)

През ноември 2019 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство намалява с 1.4%, а от сградно строителство – с 0.4% .

Изменение на индексите на строителната продукция спрямо предходния месец     (Сезонно изгладени, 2015 = 100)

Изменение на индексите на строителната продукция спрямо предходния месец

2018 2019
XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Строителство – общо -0.7 0.1 2.8 1.2 -0.6 -1.1 -1.0 0.2 2.1 0.2 0.7 -0.6 -0.8
Сградно строителство -0.3 2.4 2.7 2.2 0.3 -1.3 -1.2 1.0 1.8 1.7 0.6 -0.9 -0.4
Гражданско/инженерно строителство -1.3 -2.9 2.8 -0.2 -1.9 -0.7 -0.6 -0.9 2.5 -1.9 0.9 -0.2 -1.4

  Индекси на строителната продукция (Сезонно изгладени, 2015 = 100)

2018 2019
XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Строителство – общо 89.8 89.9 92.4 93.5 92.9 91.9 91.0 91.2 93.1 93.3 94.0 93.4 92.6
Сградно строителство 96.3 98.6 101.3 103.5 103.8 102.5 101.3 102.2 104.1 105.8 106.4 105.4 105.0
Гражданско/инженерно строителство 82.6 80.2 82.4 82.3 80.7 80.1 79.6 78.9 80.9 79.4 80.1 80.0 78.8

Годишни изменения

На годишна база увеличението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през ноември 2019 г., се определя от положителния темп при сградното строителство, където ръстът е с 5.9%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано намаление с 4.5%.

 

Изменение на индексите на строителната продукция спрямо съответния месец на предходната година

 

2016 2017 2018 2019
XI XI XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Строителство – общо -12.0 7.6 -1.7 3.4 1.3 8.5 7.9 5.5 2.9 1.7 4.5 3.0 6.9 3.2 1.3
Сградно строителство -9.8 12.1 -2.1 6.1 5.2 12.4 13.1 11.0 6.6 6.1 8.4 8.7 12.4 8.3 5.9
Гражданско/инженерно строителство -14.5 2.4 -1.2 -0.2 -4.1 3.0 1.0 -1.8 -2.1 -4.0 -0.7 -4.2 -0.1 -3.1 -4.5

 

Индекси на строителната продукция (Календарно изгладени, 2015 = 100)

2016 2017 2018 2019
XI XI XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Строителство – общо 87.4 94.0 92.4 79.4 88.1 88.5 95.9 91.8 91.0 94.3 99.1 96.0 88.6 100.6 93.6
Сградно строителство 88.8 99.6 97.5 87.8 99.7 100.6 108.9 103.9 102.1 104.9 109.7 106.8 98.7 111.5 103.3
Гражданско/инженерно строителство 85.8 87.9 86.8 69.9 75.1 74.9 81.5 78.3 78.7 82.5 87.3 83.9 77.4 88.3 82.9