Дават 20 милиона лв. на 11 общини да строят подпорни стени и да предотвратяват бедствия


столична община

Правителството отпусна нови 20 милиона лева по бюджетите на 11 общини за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия. Парите са за Сандански, Симитли, Варна, Дългопол, Трън, Левски, Гулянци, Иваново, Девин, Златоград и Неделино.

Ето как всяка от общините предвижда да разходва отпуснатите средства:

Община Сандански получи 910 902 лева по внесен от кмета Атанас Стоянов проект за реконструкция на отводнителния канал в село Левуново. Планира се изграждане на две подпорни стени на отводнителното дере, което от години създава сериозни проблеми за населението при проливни дъждове и по-високи нива на водите. Дерето граничи с недобре укрепени улици и това създава условия за свличане на земни маси и често причинява немалко материални щети за живущите около него, уточни бенефициентът.

За почистване на централно градско дере и реконструкция на десния бряг по ул. “Васил Левски“ и за реконструкция на подпорна стена на ул. „Христо Смирненски“ в община Симитли се одобряват общо 1 730 183 лева.

С 5 775 000 лева нарастна бюджета на община Варна. Средствата ще се използват за изграждане на Буна „Минерален басейн-крило Юг Малък плаж в акваторията на Черно море при курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена“. Зам.-кметът Пейчо Пейчев заяви, че проектът е свързан с брегоукрепването на един от най-старите курорти.

540 972 лв. се отпускат на община Дългопол за ревизия и възстановителни работи на западното и централното дере и за ремонт на отводнителния канал на жп прелез.

По бюджета на община Иваново се отпускат 307 200 лв. за укрепване на дере с прилежащи стръмни склонове в обхвата на с. Пиргово.

84 216 лв. са за община Златоград, които ще се използват за аварийно възстановяване на подпорна стена в с. Долен.

За възстановяване на здравен дом в с. Малчика в община Левски Министерският съвет отпусна 189 391 лв.

Община Гулянци получи 563 447 лв. за ремонт на част от ул. „Гоце Делчев“ в с. Шияково и прилежащите към нея подпорни стени.

122 433 лв. правителството отпуска по бюджета на община Девин за изграждане на подпорна стена за възстановяване на улица в с. Осиково.

А община Неделино получи скромните 43 547 лв. за подпорна стена и възстановяване на настилка на път.

снимка: МС