Дистанционна диагностика на индустриални врати Hörmann чрез SmartControl


Под наименованието SmartControl компания Hörmann вече предлага решение за интернет базирано дистанционно наблюдение на бързо движещи се врати. С това производителят дава възможност за значителни икономии на експлоатационни разходи и прави голяма крачка в посока Индустрия 4.0. Решението IoT (Internet of Things) е основата за дистанционна диагностика, превантивна поддръжка, технически анализи, както и за оптимално обслужване на клиентите в случай на неизправности.

Hörmann SmartControl свързва бързо движещите се врати с интернет като за целта използва „Облак на нещата“, платформата IoT Cloud на Deutsche Telekom. Това свързване прави възможно перманентното наблюдение на бързо движещите се врати, за да се избегнат неочаквани неизправности по съоръжението. С помощта на системата SmartControl може да се установи своевременно момента за подмяна на износващи се части, което позволява предотвратяване на периодите на престой на съоръжението. Предписаната от закона, редовна техническа поддръжка обаче продължава да е необходима и при прилагането на превантивната поддръжка. За платформата IoT Cloud телекомуникационната компания Deutsche Telekom беше отличена в рамките на водещата европейска инициатива „DIGITAL X“ в Бохум с наградата „Digital Champions Award“ в категорията „Дигитални продукти и услуги“.

 

SmartControl улеснява значително търсенето на грешки при неизправности. Кодовете на грешките се изпращат автоматично от управлението на вратата към уеб портала и се анализират посредством дистанционна диагностика. Ремонтът на място може да бъде целево подпомогнат с тази информация.

Техникът е в състояние да вземе със себе си необходимите инструменти и резервни части още при първото си посещение при клиента, което често пъти води до отпадане на необходимостта от следващо посещение и гарантира още по-бързо обслужване на клиентите.

 

Директна намеса в управлението на вратата през портала не е възможна от съображения за сигурност. Всички действия, инициирани от сервизния отдел на Hörmann през облака, трябва да бъдат ръчно потвърдени от потребителя. Следователно всяка промяна изисква изричното съгласие на собственика.

Полевите изпитания с над 600 врати в цяла Германия показаха, че Hörmann SmartControl облекчава значително обслужването на клиентите. „Регистрираме по-малко спешни повиквания и по-малко двойни посещения при клиента“, казва Рюдигер Бирхенке, мениджър по продажбите на системи индустриални врати, товаро-разтоварна техника и системи за контрол на достъпа в компания Hörmann. „Благодарение на нарасналата ефективност в областта на техническата поддръжка разходите за системата се изплащат средно още при второто сервизно обслужване.“

При бързо движещите се врати със спираловиден механизъм и секционните врати Speed на Hörmann системата SmartControl вече е стандартно включена в обхвата на доставката. При гъвкавите бързо движещи се врати иновацията се предлага като опция. В бъдеще се предвижда системата SmartControl да е на разположение и за други индустриални врати Hörmann.