Днес е денят на св. св. Кирил и Методий


Днес българският народ чества по стар стил денят на първоучители и просветители св. равноапостоли Кирил и Методий.

Двамата братя се занимават с мисионерска дейност и популяризиране на християнството. За своята работа, която значително ще повлияе на културното развитие на славяните, те са наречени техни апостоли. На тях се дължи създаването на глаголицата – първата азбука, която служи за писменост на църковно славянския език. Кирилицата, създадена по късно от техният ученик Климент Охридски на основа на глаголицата, се използва и до днес в различни славянски езици.

Солунските братя, както още са известни Кирил и Методий, са канонизирани като светци за превода и популяризирането на Библията на старобългарски език (придобил популярност и като староцърковнославянски език) и разпространяването на християнството сред ранносредновековните славяноезични народи.

Кирилицата е създадена на основата на гръцката главна писменост. Това се свързва с името на Климент Охридски. Преминаването от глаголица на кирилица е бил труден процес. Княз Борис е подкрепял Климент в книжовната му дейност по създаване на „кирилицата“.

Новата азбука е много по-лесна за писане и включва всички особености на българския език при писмено изразяване. Чрез нея българският народ заема своето достойно място в световната история със собствена писменост и книжнина, която става неизменна част от християнството.

Имен ден имат: Кирил, Кирила, Кирилка, Методи, Методий, Методия