Днес е последният ден за кандидатстване за безплатна екопечка


Днес е последният ден, в който столичани могат да подават заявленията си за получаване на безплатна екопечка.

Формулярите за кандидатстване за програмата, по която старите енергонеефективни и замърсяващи печки могат да бъдат заменени с нови безплатни и екологични отоплителни уреди, се подават в районните администрации. Изискванията към кандидатите са сведени до минимум. Най-важно условие е наличието на документ за собственост на имота, както и готовност за предоставяне на стария отоплителен уред, след замяната му с нов.

В началото на седмицата от Столична община обявиха, че досега са получили над 2500 заявления за получаване на безплатен екологичен уред по проекта за замяна на старите уреди на твърдо битово гориво с по-екологични алтернативи – пелети, газ, електричество или ТЕЦ.

55 000 домакинства в София се отопляват с твърди горива.

Според председателя на постоянната Комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори в Столичния общински съвет Лорита Радева има финансов ресурс за подмяната на 15 000 стари печки до края на 2023 година.

Проектът е част от мерките за подобряване качеството на атмосферния въздух в столицата и се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансиран от ЕС чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.

Важното е, че общата стойност на проекта е над 44,3 млн. лв.