Виж 1към1

„Дървото на здравето“ – една история за добротворство от Бургас

Прочети още

Добър климат и за инвестиции в имоти в Пловдив

В ситуацията на световна пандемия от Ковид-19 на много от големите жилищни проекти в Пловдив се появиха реклами за продажби на по-ниски цени, промоции при покупка на търговски обекти, както и информация, относно осигурено финансиране на проекта до неговото завършване от страна на търговска банка. Последното дава сигурност на клиента, че дадена сграда ще бъде построена, коментира моментната картина на пазара на недвижими имоти адвокат Христо Костадинов, който е част от екипа на правна кантора Респект консулт.

Г-н Костадинов е експерт в сферата на вещно-правни сделки, жилищни и индустриални проекти, както и по съпътстващите ги банкови и корпоративни въпроси. Той конкретизира, че специално за Пловдив, който е градът с най-много издадени разрешения за строеж за 2019 г., предлагането е голямо, като се работи, както по няколко много големи комплекса със смесено предназначение, така и по стотици по-малки сгради или бутикови кооперации.

„В тази безпрецедентна ситуация в световен мащаб е нормално да има спад в цените на недвижимите имоти. Наблюдението на нашия екип е, че търсенето към настоящия момент е подчинено на несигурността, породена от вируса, като се движи с ниски темпове. Това естествено води и до по-ниски продажни цени. Например, ако в края на 2019-та г. ново жилищно строителство е било на цена над 750 евро на кв.м, то сега същите обекти се рекламират на цена от 590 евро на кв.м, посочва адвокат Костадинов.

След обявяването на извънредното положение се установява голямо намаляване при първоначалното договаряне на сделките за недвижими имоти, поради затруднените огледи, срещи, проучване, комуникация, работа с банкови институции и др.

От друга страна развитият пазар на недвижими имоти преди пандемията генерира голям оборот от предварителни договори за покупко-продажба, които в момента се финализират.

В първите дни на извънредно положение в България нямаше нотариални сделки, но след това бяха съставени ясни и точни правила за работа при изповядването им. Разрешено е към настоящия момент на всеки нотариус да изповядва на ден по две несвързани една с друга сделки.

Адвокат Костадинов съветва придобилите недвижим имот с цел строителство да използват сегашния период за провеждане на консултации с архитекти и техническите им екипи във връзка със създаване на добър проект, да извършат устройствени и кадастрални действия върху имотите. Времето може да се използва и за решаване на „забравени“ проблеми в имотите – регулационни, документални и др., тъй като въпреки ограниченията институциите работят.

При така създадената ситуация се развива един сегмент от т.нар. сделки за инвестиция, в които фирми или физическа лица, които разполагат с налични средства или одобрено банково финансиране, инвестират в добри за тях имоти, като естествено търсят най-добрите условия за това – цена, срокове, обзавеждане/оборудване, други подобрения в имотите, както и бързина за завършване на процеса. На пазара в момента има условия за такива сделки, тъй като много продавачи предпочитат по-бързото и сигурно приключване, респ. получаването на продажната цена, дори и на по-ниски стойности, отколкото продължаващо предлагане на имота в условията на пандемия.

За извършването на сделки в този период няма пречка, като все пак трябва да се съобразяваме с обстоятелството, че всички общински и държавни служби работят в условията на извънредно положение, с намален брой служители, с контролиран достъп и намалено работно време