Добивите на пшеница в Добруджа ще са с 40% по-ниски


С около 40% по-ниски добиви от пшеница в сравнение с миналата година  очакват в област Добрич. Основните причини са големите температурни амплитуди и сушата, съобщи БНР.

Според доц. Галина Михова от Добруджанския земеделски институт лошото състояние на пшеницата в Добруджа се дължи не само на сушата, но и на грешен избор на сортове от земеделските производители.

„Неадекватно изградена сортова структура, грешни технологични решения, непознаване както на биологичните особености на зърно-житните култури, така и на отглежданите сортове“.

Проф. Иван Киряков сподели, че добивите в Добруджа ще се редуцират до 30-40%.

„От една страна суша, от друга страна – висока ментална активност от страна на земеделските производители, огромното им желание да се занимават с наука, да експериментират“.