ЕБВР финансира модернизация на ВиК проекти в България

Банката е ангажирала над 4 милиарда евро в инвестиционни проекти в страната ни


ВиК водни проекти

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) финансира проекти за модернизация на системите за водоснабдяване и отпадни води в региона на Стара Загора и Враца.

ВиК в Стара Загора, която обслужва приблизително 326 000 души в 12 града, инвестира 52 милиона евро в модернизация на своята дейност. Инвестиционната програма се финансира главно от безвъзмездни средства от ЕС и ЕБВР предоставя заем от 3,7 милиона евро от собствените си ресурси, както и допълнен от заем от 2,4 милиона евро от европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС (ЕСИФ).

Едновременно с това пречиствателната станция, която обслужва градовете Враца, Бяла Слатина, Мездра и Козлодуй, изпълнява инвестиционна програма от 21,3 милиона евро. Подобренията се финансират с безвъзмездни средства от ЕС, държавния бюджет и заем от 2,7 милиона евро, разпределени по равно между ЕБВР и ЕСИФ.

Програмите по модернизация имат за цел да повишат работата си до стандарта на директивите на ЕС, да спестят повече питейна вода и да пречистят по-големи количества отпадъчни води.

Инвестициите са в границите на българската ESIF рамка за финансиране на водния сектор, която съфинансира стратегически инвестиции във инфраструктура за вода и отпадъчни води. Към днешна дата финансирането, ангажирано по рамката, достига 20 милиона евро, от които 11 милиона евро идват от ЕБВР, а останалата част е съфинансиране, осигурено от управителя на фонда за финансови инструменти в България (FMFIB).

От ЕБВР акцентират, че в отговор на пандемията от коронавирус са направили рекордни инвестиции като в България финансираните проекти през 2020 г. са били на стойност 100 милиона евро. Така към днешна дата банката е ангажирала над 4 милиарда евро в почти 270 инвестиционни проекта в страната ни.

Източник: ЕБВР

Вижте още: 

Прерязаха лентата на пречиствателна станция в Чирпан