Един час труд на българина е поскъпнал с 10%

Най-високо увеличение на разходи за труд през последното тримесечие е регистрирано в сектор  „Образование“


час

Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 10.0%. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Изследването е за четвъртото тримесечие на 2020 г.

В края на миналата година разходите за труд в индустрията са се увеличи с 4.6%, в услугите – с 8.2%, а в строителството – с 6.0%.

По икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2020 г. най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в сектор  „Образование“ – с 25.6%.

Следващи по увеличени са секторите „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 24.7%, и
„Операции с недвижими имоти“ – с 20.5%.

Намаление на общите разходи за труд има в „Култура, спорт и развлечения“ – с 2.4%. Спад се отчита и в сектор  „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 0.9%.

От данните се забелязва също за значителен ръст спрямо предходното тримесечие на същата година. Тогава увеличението беше индексирано средно до около 3,6%.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо същия период от предходната година  разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 10.0%. Другите разходи (извън тези за
възнаграждения) също имат увеличение – с 10.1%. 

Вижте още: