Hörmann homee

Един за всички – модулно и гъвкаво допълващо се системно решение за Smart Home

Hörmann добавя нови сигнали за умния дом: С новата централа Smart Home – Hörmann homee Brain могат да се управляват комфортно и гъвкаво врати и радиоприемници Hörmann, а при необходимост - също и допълнителни радиотехнологии. Продуктите Hörmann се обслужват с доказалата се радиосистема Hörmann BiSecur.


В идеалния случай в Smart Home всички устройства са свързани помежду си и могат да се управляват лесно и удобно с една единствена система. Реалността обаче често е различна: Продуктите Smart Home имат различни радиопротоколи и използват съответно собствено приложение за обслужване, респ. апликация.

Ето защо, за да се запази прегледността и да се опрости прилагането, е необходима централа, която да комуникира с всички устройства, независимо от използваната технология. С Hörmann homee компания Hörmann пусна на пазара подобно интегративно решение. Системата е с модулна конструкция и следователно може да се допълва гъвкаво по всяко време. Тя комуникира посредством радиовръзка с всички задвижвания Hörmann, т. е. за гаражни врати, за портални и интериорни врати, както и с брави на външни врати, електроуреди с радиоприемници и устройствата от другите технологии Smart Home, като например алармени системи, сенници и термостати на системи за отопление.

Hörmann homee позволява командване на множество устройства в дома посредством приложение или уеб интерфейс: заключване на външната врата, отваряне на гаражната или порталната врата, както и на интериорните врати, настройване на осветлението или регулиране на температурата в помещението.
Снимка: Hörmann

Централен модул на системата е Hörmann homee Brain Cube – бял, удобен куб с WLAN връзка, който може да се позиционира навсякъде в дома. Други цветни кубове могат да бъдат свързани към базовия бял куб съобразно необходимостта и индивидуалното оборудване Smart Home. Тези кубове разполагат с радиопротоколи като например ZigBee, EnOcean или Z-Wave. Hörmann homee Brain Cube обединява всички радиопротоколи; в същото време чрез него се обслужват всички налични врати и радиоприемници Hörmann. Освен това централата Smart Home е съвместима с гласовите асистенти Alexa, Google Home и Siri.

Инсталацията на Hörmann homee е изключително лесна: базовият куб се свързва с електрическата мрежа, приложението Hörmann homee се инсталира на таблета или смартфона, устройството се настройва и готово.

Вратите и радиоприемниците Hörmann се управляват чрез радиосистемата Hörmann BiSecur. Тъй като тя е двупосочна, се връща информация и за актуалния статус на устройството. Така потребителят може да разбере например дали вратата е отворена или затворена – и то от всяка точка по света. Поради разширените си функции Hörmann homee заменя BiSecur Gateway, управляван досега чрез радиосистемата BiSecur, и приложението BiSecur.

Чрез Hörmann радиопротокола BiSecur на белия Hörmann homee Brain Cube се обслужват врати и радиоприемници на Hörmann, както и устройства на други производители, като осветление, камери и термостати на системи за отопление. Други цветни кубове разполагат с радиопротоколи като ZigBee, EnOcean или Z-Wave за управление на още продукти Smart Home.
Снимка: Hörmann

Вижте още:

Hörmann представя бързо движещи се врати тип „хармоника“

Мобилна преграда от Hörmann за блокиране достъпа на превозни средства OktaBlock