Виж 1към1

Ефирна кула с 99 плаващи острова е новата атракция в Южен Китай

Прочети още

Едва 17% от работодателите не прилагат работа от разстояние

работа от вкъщи

Едва 17% от работодателите не прилагат работа от разстояние, а 50% от всички възнамеряват да продължат модела на дистанционните форми на заетост и след отпадане на извънредните мерки. Други 22% се колебаят, показват резултатите от проведена анкета на Българската стопанска камара.

В продължение на една година противоепидемичните мерки наложиха работодателите рязко да променят организацията на работните процеси. Практиката обаче показа, че в обществото съществува непознаване на материята. А също и какви са правата и задълженията на работодателите и служителите при работа от разстояние.

Проведеното от БСК проучване включва ръководители „Човешки ресурси“ от 180 предприятия в цялата страна.

Данните от анкетата показват, че по отношение на смесените форми на работа – част от служителите работят от вкъщи, а други – в офиса, работодателите, които прилагат тази форма на организиране на трудовия процес (и преди извънредното положение, и след това) – са 89%. Докато тези, които не прилагат работа от разстояние – 11%.

Повече от половината работодатели пък не прилагат другия вид смесена форма на работа. Тази в определени дни от седмицата служителите да работят от вкъщи. Останалите са я прилагали и преди извънредното положение, и сега.

Проблеми, които работодателите посочват при прилагане на модела „хоум офис

Регламентирането на изискванията и правилата за работа от разстояние; допълнителните споразумения със служителите; обезпечаването на работните места у дома с необходимата техника са трудности, с които се сблъсква всеки трети работодател – 33,3%.

На следващо място (с по 28%) като проблеми се очертават невъзможността за ефективно наблюдение и отчитане на работата. Също и затрудненията в комуникацията и обратната връзка; нарастващият стрес и напрежение в работата; оценката на риска и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

Третата група проблеми (с по 22%) са осигуряването на софтуер за управление и контрол. Както и такива с трудовата и технологична дисциплина и с мотивацията. В около 17% от случаите притеснение създават осигуряването на информационна сигурност. Едва 11% от анкетираните не са се сблъсквали със затруднения при прилагането на работа от разстояние. 6% виждат проблем по отношение обучението на служителите.

тенденции интериорния дизайн 16.03.2021

7 интериорни тенденции, актуални и през 2021

Пандемията, за която, не че ни се пише, но е неизбежно, оказа своето сериозно влияние и върху интериорните тенденции на […]

Прочети още
29.03.2020

7 съвета за добре подреден домашен офис

Работата вкъщи може да бъде приятна, но и бързо може да се превърне в пълна бъркотия. Обградите ли се с […]

Прочети още