Ефектът от Covid 19 върху пазара на бизнес имоти


В краткосрочен план сегашната ситуация ще се отрази негативно на бизнеса. Това важи в локален план, така и в контекста на Европа и глобалния пазар. Причината са нарушената верига на доставки и карантинната обстановка на редица ключови пазари. Другият съществен  фактор е неяснотата колко дълго ще продължи тази ситуация. Прогнозите варират от няколко месеца до над година. Съответно към момента е невъзможно да се направи достоверна прогноза за времевите рамки на отделните фази. Възможно е да са забавяне, застой и впоследствие възстановяване на пазара

 • От настоящата гледна точка какви са очакванията за ефекта от пандемията от Covid19 върху пазара на бизнес имоти по отделните сегменти в глобален (Европа) и локален план?
 • Какви инвестиционни рискове и нужди от преструктуриране създава ситуацията?

 

Пазарът на имоти е функция както на общата икономическа картина, така и на бизнеса на клиентите – купувачи, продавачи, наематели, инвеститори. За разлика от финансовите пазари обаче, той реагира на промените с известно забавяне.

Очакваме по-осезаемо отражение на настоящата ситуация върху имотния пазар през следващите тримесечия. Прогнозите ни в краткосрочен план накратко:

 • Забавяне на активността на наематели и купувачи. Заради чисто физическите ограничения, които налагат властите и здравните органи, много компании ще отложат плановете си за разрастване. В някои случаи ще предпочетат да разполагат с финансови буфери, за да си гарантират спокойствие в по-трудните периоди;
 • Ще наблюдаваме ръст на свободните площи на офис пазара, което ще окаже натиск върху наемните нива;
 • Отлагане на завършването на нови офис проекти, където е възможно. Търговците ще забавят експанзията си и навлизането на нови пазари до нормализиране на обстановката. Планираните откривания на нови 5-звездни хотели в София тази пролет също ще бъдат отложени;
 • В сегмента на офисите, coworking проектите ще бъдат сериозно засегнати. Това  ще ограничи ръста на площите. Възможно е също да доведе и до отпадане на по-малки и финансово нестабилни участници от пазара;

В средносрочен план ще наблюдаваме цялостно преструктуриране на отделни бизнеси.  Това ще се отрази и върху пазара на имоти:

 • Тоталната дигитализация и виртуализация, на която вече сме свидетели, ще стимулира още по-динамичното развитие на ИТ и аутсорсинг бизнеса. В момента те са и основните играчи на офисния пазар в България;
 • Преструктурирането на някои бизнеси ще доведе до освобождаване на работна ръка, което ще има негативен ефект в краткосрочен план. В средносрочен, обаче, ще бъде шанс за преквалификация. Това от своя страна ще доведе до промяна в структурата на заетостта в икономиката. Не е изключено даже да видим нови ключови участници на имотния пазар;
 • Сегашната ситуация с блокирани производства и спрени доставки показва, че е нужна диверсификация на мощности и реорганизация по веригата на доставка (supply chain).  Ще се подсили ефекта от търговските войни и ще подтикне редица компании да търсят алтернативни локации и доставчици. За да подсигурят цикъла си на производство,  в случай на затрудняване на обстановката, това ще бъде единственото решение. Ще наблюдаваме ефект, подобен на т.нар. near shoring, който стимулира редица доставчици да инвестират в мощности в Централна и Източна Европа. Още обаче е рано да се прогнозира кои региони ще бъдат облагодетелствани в световен мащаб;
 • Настоящият период с ограничено придвижване ще даде допълнителен тласък на електронната търговия. Онлайн магазините и всички компании по веригата на доставка (куриерски, логистични и т.н.) ще стават все по-ключов фактор за търсенето на складови и логистични площи;
 • Не е изключено сегашната ситуация на ограничено потребление да доведе до трайно преосмисляне на потребителските навици в бъдеще;
 • По-ограниченото движение на стоки в глобален план ще даде шанс за възраждането на по-малки местни производства.

 

В България Forton е лидер в предоставянето на услуги за бизнес имоти за инвеститори, корпоративни клиенти и банки. Компанията е стратегически партньор на глобалната консултантска компания Cushman & Wakefield и част от AG Capital, най-голямата българска група от компании за услуги, свързани с недвижими имоти, в която влизат още „Адрес“, „Имотека“, BLD, Unique Estates. Forton предлага решения от начало до край за проекти за офис, търговски и логистични центрове, хотели, курорти, жилищни комплекси, специализирани имоти и проекти. Експертите й могат да помогнат с инвестиционно планиране и консултиране, отдаване под наем и наемане на офис, търговски или индустриални площи, продажби и придобивания, бизнес консултиране, оценки на имоти, проектен мениджмънт и управление на активи. Като регулирана от Royal Institution of Chartered Surveyors компания Forton работи по най-високите международни стандарти за услуги, свързани с недвижими имоти. Партньорството с Cushman & Wakefield позволява на компанията да служи като двупосочна връзка между българската и глобалната икономика.
Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) е водеща консултантска компания за услуги, свързани с бизнес имоти в глобален мащаб. Тя консултира и представлява клиенти във всички аспекти на ползването и инвестициите в имоти и се е установила на ключови позиции в основните пазари по света, както показва и честото й участие в много от най-значителните договори за наем на имоти, продажби и мандати за управление. Създадена през 1917 г., след обединението с DTZ тя има офиси в 70 страни и повече от 51 хиляди служители. Предлага пълния спектър от услуги за всички видове имоти, включително отдаване и наемане, продажби и придобивания, дългово и структурирано финансиране, корпоративно финансиране и инвестиционно банкиране, корпоративни услуги, управление на имоти, управление и поддръжка на сгради и съоръжения, проект мениджмънт, консултиране и оценки. През 2018 г. компанията е реализирала приходи от $8.2 млрд. За повече информация посетете сайта www.cushmanwakefield.com или следвайте компанията @CushWake в Twitter.