ЕК иска възстановяване на свободата на движение и отваряне на вътрешните граници


Европейската Комисия (ЕК) представи на 13 май пакет от насоки и препоръки, които да помогнат на държавите членки постепенно да премахнат ограниченията за пътуване и да разрешат на туристическите предприятия да заработят отново след дългомесечното прекъсване при спазване на необходимите санитарни мерки.

Насоките целят да осигурят на гражданите възможност да получат така необходимата почивка, отдих и освежаване. Веднага щом се установи, че здравната ситуация го позволява, хората трябва да имат възможност да се видят с приятелите и семействата си в собствената си държава от ЕС или в чужбина при спазване на необходимите мерки за безопасност и предпазване.

Пакетът има за цел също така да помогне на туристическия сектор в ЕС да се възстанови след пандемията чрез подкрепа за предприятията и грижа за това Европа да запази ролята си на водеща туристическа дестинация.

Ето компонентите на пакета:

  • Цялостна стратегия за възстановяване през 2020 г. и след това;
  • Общ подход към постепенното и координирано възстановяване на свободата на движение и премахване на ограниченията по вътрешните граници на ЕС;
  • Рамка в подкрепа на постепенното възстановяване на транспортните услуги при гарантиране на безопасността на пътниците и персонала;
  • Препоръка за предлагане на потребителите на ваучери за пътуване като изгодна алтернатива на възстановяването на заплатените суми;
  • Критерии за безопасно и постепенно възстановяване на туристическите услуги и за разработване на санитарни протоколи за обектите за настаняване, като например хотелите.

ЕК настоява за безопасно възстановяване на свободата на движение и премахване на контрола по вътрешните граници. 

Позовавайки се на Принципа на недискриминация, ЕК настоява и за възстановяване на транспортните услуги в ЕС с едновременна грижа за здравето на транспортните работници и пътниците.

Комисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Стела Кириакиду заяви: „Знаем как европейските граждани очакват с нетърпение лятото и туризма. Жертвите, на които те се съгласиха през последните месеци направиха възможно предпазливото и постепенно премахване на ограниченията — поне засега. Но премахването на ограниченията и туризмът няма да са безрискови, докато вирусът се разпространява. Необходимо е да останем бдителни, да спазваме физическото дистанциране и строгите санитарни мерки в цялата туристическа и транспортна екосистема, за да предотвратим доколкото е възможно възникването на нови огнища на болестта. Няма да позволим усилията ни да бъдат напразни“.

Оповестеният пакет следва посоката, определена в съвместната европейска пътна карта, публикувана от Комисията на 14 април в сътрудничество с Европейския съвет. Пътната карта предвижда плавен подход на постепенно премахване на противоепидемичните мерки, въведени поради пандемията от коронавирус.