Виж 1към1

Ефирна кула с 99 плаващи острова е новата атракция в Южен Китай

Прочети още

Експерти обсъдиха важните за Пловдив инфраструктурни проекти

проекти

Големите инфраструктурни проекти, за които върви публично обсъждане във връзка с поемането на нов общински дълг, бяха обсъдени по време на първата среща на новия Градски експертен съвет в Пловдив.

В съвета са поканени изявени архитекти, общественици, представители на бизнес организации и градоначалниците, които са управлявали Пловдив през последните 30 години.

В първото работно заседание с председател кметът Здравко Димитров участваха  Тодор Петков, арх. Валентин Маринов, арх. Емилия Божкова, арх. Александър Георгиев, арх. Димитър Балчев, арх. Илко Николов, арх. Петко Костадинов, арх. Тодор Абаджиев. Участие взеха и бизнесменът Димитър Георгиев, Христо Лазаров (АИКБ-Пловдив), Любозар Фратев (председател на Съвета по туризъм – Пловдив), Пламен Панчев (ТИЗ) и изпълнителният директор на „Бизнесът за Пловдив“ Александър Стайков.

При откриването на срещата кметът Здравко Димитров представи основните предизвикателства, пред които е изправен градът в този мандат. По думите му два са основните фактора, които налагат реализирането на важните инфраструктурни проекти. Първият е, че Пловдив е център на най-голямата и бързо растяща индустриална зона в България, в която са заети над 70 000 души. Вторият фактор е, че Пловдив е свързан със съседните общини, но остава затворен в границите на града. Това предизвиква и неговото сериозно застрояване и увеличаване на трафика.

Според участниците в съвета всичко това е добре за икономиката в града. В същото време обаче възниква необходимост от нови инвестиции в пътната и социалната инфраструктура.

Архитектите припомниха, че има много обекти, които са предвидени в ОУП от 1968 г., които още не са реализирани.

проекти
снимки: община Пловдив

Те подкрепиха усилията на общината за стартирането на строителството на пробива „Модър – Царевец“. Общото заключение на експертния съвет обаче е, че транспортната обстановка в града се влошава. Общинският бюджет не може да обезпечи изцяло необходимата нова инфраструктура и озеленяване около новите жилищни комплекси.

Правилото е на 1 лв. , вложен от частните инвеститори в жилищна площ, да има 1 лв. от общината за инфраструктура и зелени площи. В момента частните инвестиции превишават 5 пъти възможностите за вложения от страна на Общината.  Това е заключението на един от авторите на новия ОУП арх. Иван Делчев, който не присъства на срещата по здравословни причини.

Според разчетите в новия ОУП изграждането на всички предвидени трасета, пътни връзки и реконструкцията на съществуващите такива ще струва над 1 млрд. лв. без отчуждителните процедури.

По отношение на транспортно-комуникационната инфраструктура кметът Димитров обясни, че в действащия Общ устройствен план на Пловдив от 2007 г. е разработена перспективна система, която е успешно надградена във вече разписания нов ОУП. Според него, ако тя се реализира, градът няма да има проблеми със задръстванията и трафика.

От своя страна новите съветници отправиха препоръка към екипа на кмета да изготви сериозна кредитна програма за финансиране на проектиране и изграждане на нови пътни артерии и кръстовища на две нива. Дадоха за пример София и Варна, които подобряват пътната си инфраструктура с поет дълг съответно с 686 млн. и 118 млн. лв. Според тях има и още много други важни  проекти за града, за които трябва да се търси кредитиране. Например бул. „Ал. Стамболийски“ и продължението на бул. „Северен“.

Съветниците се обединиха около становището, че Община Пловдив трябва да бъде още по-смела и активна в изграждането на нова транспортна и социална инфраструктура. А също и в нейното финансиране през различни програми и банкови инструменти.

Кметът обясни, че предложените инфраструктурни проекти по кредита не могат да бъдат финансирани с безвъзмездни средства от оперативните програми.

Димитров допълни още, че работят усилено по подготовката на новия програмен период за редица проекти. Сред тях са дългоочакваната реконструкция на Голямоконарско шосе и рехабилитацията на Рогошко и Пещерско шосе.

строителство 07.05.2021

Пловдив задминава София по ново строителство

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в област Пловдив, следвано от София (столица) и Бургас. През първото тримесечие […]

Прочети още
Бетонния мост 15.04.2021

Ще ремонтират Бетонния мост в Пловдив

След завършването на пробива под Централна жп гара в Пловдив, ще ремонтират и Бетонния мост. Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) […]

Прочети още