Енергиен скаут – енергийната ефективност като начин на живот

Специална награда за приложимост на проекта


Интервю: Лина Георгиева

В тона на празниците и студените дни нямаше как да не се завърти темата с енергийната ефективност, но този път имаме да споделим с вас все позитивни неща. Оказва се, че България вече участва в един доста интересен европейски проект за енергийна ефективност – Young Energy Europe. Проектът цели да финансира обучението на млади хора в начините за енергийна ефективност и как да се борят за опазването на околната среда.

Ръководител на проекта за България е д-р инж. Красимира Димитрова, с която се запознахме напълно случайно и се видяхме на живо, тъй като въпросите около нейната работа и проекта са наистина много. Тя, от своя страна, ми организира изненада и покани на срещата ни един вече завършен български „енергиен скаут“ – инж. Ралица Кушева, която също е отдадена на каузата за енергийната ефективност и оптимизацията на бизнеса. Оставям ви да се потопите в разговора и да се гордеете как бавно, но сигурно се променят нещата за България и как младите хора отдават себе си изцяло на каузата.

Ще ни разкажете ли малко повече за проекта?

Инж. Димитрова: Young Energy Europe (YEE) е един от проектите, с които България участва към European Climate Initiative (EUKI) – европейска инициатива за опазване на климата, която е финансирана от Федералното Министерство на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност. YEE всъщност взаимства идея, която е развита още през 2014 г. на територията на Германия за обучаване на така наречените „енергийни скаути“ – хора, които са на възраст между 18 и 20 години. От 2017 г. идеята излиза извън границите на Германия, като общо шест държави кандидатстват и четири са одобрени. Това са България, Гърция, Чехия и Унгария. Проектът е организиран от германските двустранни камари. Цялото управление се осъществява от DIHK Service GmbH. От ноември 2017 г. Young Energy Europe започва да съществува като проект и в България.

д-р инж. Красимира Димитрова по време отбелязването на 25 годишнината на ГБИТК

Защо „скаути“?

Инж. Димитрова: Това определение дойде от Германия. Там така ги наричат, но на български си представям, че скаут може да се преведе като „млад човек, който проправя път за нещо ново“. Възрастовата граница не е ограничена между 18-20 години, както е в Германия.  На първата работна среща по проекта, проведена в Берлин, бе взето решение горната граница да е 35 години и това важи за всички държави, участващи в YEE. Други условия за бъдещите скаути са да са завършили училище, да са назначени на работа по трудов договор, но да не работят към  държавни организации и компании.

Вие като сдружение ли се явявате или каква структура имате?

Инж. Димитрова: Не, Германо-Българската индустриално-търговска камара не е сдружение. Тя е първият и основен партньор на представителите на германската икономика в България. Предоставя широк спектър от услуги, една от които именно е управлението на YEE.

Обучение за презентационни умения

Как набирате енергийни скаути в България? Как става кандидатстването?

Инж. Димитрова: Не се кандидатства в истинският смисъл на думата, а по-скоро има записване на отбори от скаути (мин. 2 до макс. 7 човека в отбор). В началото на всяка година се дава информация за проекта в така наречените „kick off“ и мултипликаторни срещи, на които каним представители на фирми, на избрани министерства и различни сдружения, за да се популяризира тази идея. Желаещите могат да се запишат онлайн от страницата на Камарата. След регистрацията изпращаме на фирмата формуляр (декларация), която се подписва от скаутите, от ментора на отбора и от ръководството. Менторът се избира от страна на фирмата и за него не важат възрастовите ограничения споменати по-рано. От там насетне скаутите получават информация кога, къде и кои обучения ще се провеждат.

Посещение на пасивната къща в с. Войнеговци

Колко обучения има?

Инж. Димитрова: Пет еднодневни обучения са и представляват теоретичната част на YEE. Работи се по три основни теми: енергийна ефективност, използване на ресурси и мобилност. Има и допълнителни семинари – икономически анализ на проект и презентационни умения. Ключовото в тази програма е практическо приложение на знанията. Това става по следният начин: всеки отбор избира проект, който да представи и защити пред ръководството във фирмата, в която работи и да го осъществи на практика. За 2018 г. 11 отбора работиха по 14 проекта в различни категории – осветление, климатизация, въздух под налягане, ресурси, мобилност, редуциране на отпадна топлина и мотивация на персонал. По предварителни изчисления фирмите ще спестят на годишна база 2.5 мегават/ч. и малко над 2000 тона CO2. Представянено на проектите става пред жури на събитие отворено за широката публика.

Обучение за работа с измервателни инструменти

Всичко ли е финансирано от Германия?

Инж. Димитрова: Не, не всичко. Финансирани са обученията на скаутите и участието им в т.нар. „зелен ден“. Инвестиционите разходи за практическите проекти се поемат от фирмите, в които работят скаутите.

Посещение на фирма „Прекомп Сълюшънс“ в рамките на т.нар. „зелен ден“

Раздавате и награди. На какъв принцип избирате победителите?

Инж. Димитрова: Избират се по зададени от Германия критерии, а те са проектна идея (креативност), начин на изпълнение, презентация, резултати, икономически анализ, приложение в практиката и общо впечатление.

Ще има ли обучения и през 2019 г.?

Инж. Димитрова: Да, ще има. Ще бъдат същия брой обучения. Имаме и намерение да раздаваме отново награди, но видът им зависи от решенията в DIHK Service GmbH. Отборът спечелил първо място тази година ще участва и представи проекта си в Берлин на събитието за награждаване на най-добрите немски отбори. Като мащаби, това събитие е в пъти е по-голямо от тук, защото обучения се провеждат от над 70 вътрешно-търговски камари в Германия (IHK) със стотици проекти на година. От 2014 г. до сега са обучени около 7000 немски скаута. Избраните на първо място проекти в България, Гърция, Чехия и Унгария няма да се конкурират помежду си, както и с немските проекти.

В България журито присъди и три специални награди (категории „приложимост“, „ангажираност“, „ефект върху общността“). Така трима скаути ще посетят панаира в Хановер.

Какво следва сега?

Инж. Димитрова: Онлайн регистрацията е отворена и записванията ще продължат до края на февруари. Календарната ни програма е готова, конкретните дати са обявени на страницата на ГБИТК. Обученията започват от март месец и ще продължат до юни, а през лятото  ще оставим време на участниците да работят по практическата част. Представянето на всички отборни проекти е планирано за септември месец, когато ще е и награждаването за 2019 г.

Проектът има ли краен срок за изпълнение?

Инж. Димитрова: Има. Всички държави, които участваме задаваме срок за изпълнение. Той варира от три до шест месеца. В България срокът е шест месеца. Ако са по-малки проектите, могат да се изпълнят и по-бързо. Но всичко това зависи от бюджетните решения, които се взимат в съответните фирми и мащабите на проекта. При по-големи проекти е нормално периодът от 6 месеца да се просрочи. Ние през цялото време поддържаме контакт с фирмите и следим дейността на отборите, защото след приключване на проекта трябва да се направят отново изчисления, за да се дадат конкретни финални цифри към Федералното Министерство на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност.

Какви са ви целите в дългосрочен план?

Инж. Димитрова: Очакваме с успешното завършване на нашите обучения да приковем вниманието и на хора, които не са се занимавали с енергийна ефективност преди – да им покажем какви изпълними стъпки могат да предприемат в тази посока. Искаме бизнеса да научи за нас и програмата да се разрасне по мащаб. Очакваме 2020 г. да се вземе решение за бъдещето развитие на проекта. Много е важно годишната бройка на обучените да не пада под 25 скаута за всяка от четирите държави, за да може проектът да продължи. Още пет европейски държави проявяват интерес към YEE.

Как разбрахте за програмата? Как решихте да участвате?

Инж. Кушева: Ние сме доста малка фирма и се колебаехме в началото. Мислехме, че няма да сме достатъчни като екип. Разбрахме за проекта от щанда на Камарата към едно изложение за енергийна ефективност. Проявихме интерес и ни разрешиха да участваме, дори и с малък екип. Идеята на проекта вече беше инициирана от нас, за подмяна на вече съществуващ физически сървър с клауд технология. Ние сме компания, която се занимава с информационни технологии в сферата на социалното и екологичното предприемачество, разработваме платформа за управление на едрогабаритните отпадъци. Понеже искаме да стартираме бизнес в България, а след това искаме да излезем и на други пазари, бе необходимо да предприемем мерки още от сега, така че да може разрастването на компанията да става лесно.

Подменянето на физическия сървър с клауд технология бе едно от нещата, които трябваше да направим. В началото се чудeхме дали изобщо проектът ни ще бъде подходящ, защото не използваме измервателна техника. По време на обученията се предоставя един куфар с интересни инструменти за измерване на показатели и т.н., а ние нямаше как да направим такива измервания. Въпреки това, оказа се, че сме на прав път, защото по време на едно от обученията бе застъпена темата за клауд технологиите и това ни бе много полезно. В началото бяхме тръгнали много идейно, знаехме какво правим, но нямахме конкретни изчисления и това бе нещото, което успяхме да вземем от програмата. Благодарение на това обучение приложихме много подробно стъпките, през които се минава, за да си направим икономическия анализ- сравнение между това, което имаме сега и това, което целим.

Как ви се сториха другите обучения?

Инж. Кушева: Много полезни. Обученията се провеждаха в сградата на УАСГ по цял ден. Аз в началото знаех какво да очаквам, но бях позитивно очарована от целия професионализъм. На мен много ми допадна и обучението за презентационните умения. Аз съм строителен инженер по образование и се учех как да правя сметки, но не и как да ги презентирам (смее се). Макар в работата ми да съм ръководител на проекти, за мен все още е предизвикателство да презентирам пред хора.

Как протече вашият проект?

Инж. Кушева: Ние бяхме готови с изчисленията още преди да заввършат обученията. През това време бяхме готови вече и с имплементацията на проекта. Много полезна ни беше и връзката с другите скаути, тъй като ние си сменяхме позициите непрекъснато – един път ти презентираш , а другите те оценяват, на следващия път е обратното. Постоянно си сменяхме ролите, което беше една голяма екипна работа между различните отбори. Макар всички да имаме различни проекти и интереси, всички ние следваме една и съща цел за повишаване на енергийната ефективност и запознанството ни бе като цяло много полезно. Дори, с някои от фирмите намерихме допирни точки за бъдеща работа. Например, един от екипите прояви интерес към проект, който представихме и ни помоли за съвети и помощ в реализирането на техен подобен.

Очаквахте ли , че ще спечелите?

Инж. Кушева: Надявах се, не мога да кажа, че съм очаквала, защото другите екипи също бяха доста добри и то от големи фирми. Аз мислех, че при награждаването най-голям фактор ще има количеството постигнати резултати, които са присъщи на големите фирми, а ние имахме най-малък екип и най-малки количествени измервания съответно. Наистина, първото място отиде в такава компания, но ние взехме специална награда за приложимост на проекта, с което много се гордеем.

А как решихте да се захванете с тази дейност?

Инж. Кушева: Историята ми съчетава разнообразни дейности, защото съм завършила като строителен инженер нямам и един работен ден като като проектант, а съм се занимавала основно с управление на проекти в сферата на информационните технологии. В университета интересите ми винаги клоняха натам. В момента съм докторант към катедра „Организация и икономика на строителството“ и темата ми на дисертацията е посветена на автоматизирано управление на строителните отпадъци. Благодарение на нея и на моя научен ръководител доц. Румяна Захариева, която водеше и едно от обученията, тръгна идеята за управление на едрогабаритните отпадъците, оттам стартирах и дейността си към фирмата, в която работя сега.

Проблемът с изхвърлянето на строителните и едрогабаритните отпадъци в България е сериозна тема.

Инж. Кушева: Да, регулациите не са солидни, а дори и тези, които ги има, хората не са склонни да ги спазват. Аз имам надеждата, че ще започнем да взаимстваме добри практики от по-развити държави в това отношение. В момента наблюдаваме някакъв прогрес, но просто е с твърде бавни темпове. Аз съм човек, който гледа голямата картина, но винаги ми се иска проектите да имат и положителен ефект върху обществото като цяло, начина на мислене. През пролетта сформираме работилница за преработване на стари мебели и смятам, че ще имаме подкрепа и финансиране от голям мебелен производител. Поканили сме и хоби-мебелисти – така казваме на хора, които се занимават с реновиране на мебели. Идеята на това нещо е да проверим готовността на пазара и дали ще има достатъчно интерес, защото целта ни е нещата, които се реновират, след това да влизат обратно в употреба и да се продават през онлайн магазин.

Каква е ролята на вече „завършилите“ скаути?

Инж. Димитрова: Има идея за приемственост. Вече преминали обучението скаути да присъстват на едно от обученията през 2019 г. и да разкажат от първо лице за своите впечатления. Екипът на YEE вярва, че те ще продължават да мислят в тази насока и винаги ще търсят варианти за оптимизиране. Също така се надяваме с популяризирането на идеята да достигнем и до много други хора, независимо дали са на високите нива в големи компании или са част от малки фирми. Искаме да им покажем, че техните ежедневни действия и решения също са от голяма важност. Това послание бе дадено и от журито, когато присъди специална награда за „ефект върху общността“.  А и не случайно категорията „мотивацията на персонала“ да се придържа към екологичен начин на работа и живот е на трето място по брой проекти реализирани в Германия за периода 2014-2017 г. Ние имаме много дълъг път да извървим в това отношение.

Ако искате и вие да станете енергиен скаут, можете да се регистрирате ТУК