Енергията за сграда в Берлин се генерира от дървени стърготини


Бившият индустриален град Luckenwalde сега има красив нов център за изкуства, който не само цели да върне малко жизненост в германския регион, но да се прервърне и в устойчив проект. Художникът Пабло Вендел току-що разкри E-Werk, неработеща електроцентрала, която е превърнал в иновативен център за изкуства. Предвижда се енергията на центъра да се гененрира от рециклирани дървени стърготини, а не от въглища.

Въпреки че е художник по сърце, Вендел очевидно има възхитителен талант и страст да създава машини, генериращи чиста енергия. През последните пет години той създава множество вятърни скулптури и мобилни батерии, които могат да отделят енергия от пунктовете за доставка. Неговата патентована система Kunststrom (изкуство за електричество) е това, което ще бъде използвано за пренасяне на енергия в локалната мрежа, както в предишната сграда. Този път обаче тя ще се захранва от рециклирани дървени стърготини.

За да създаде системата за чиста енергия E-Werk, той разработи серия машини за изгаряне на дърва, съвместими с предишната механика на електроцентралата. Това означава, че масивният интериор от близо 10 000 квадратни метра има потенциал не само да генерира собствена мощност, но евентуално би могъл да се превърне във функционална електроцентрала, която генерира чиста енергия за околното пространство.

„Отначало хората бяха скептични. Забравяме да говорим за това колко енергия е необходима за правене на изкуство, колко енергия използват музеите за осветление, почистване, консервация и транспорт. Те харчат много повече от бюджета си за това, отколкото правят младите художници. Предлагам изкуството като захранване “, обяснява художникът.

В момента осемте ателиета на сградата вече са отдадени под наем на местни художници, които могат да използват комплектите за заваряване, фрезоване и тренировки. Вендел казва, че се надява E-Werk да е първият от много подобни проекти, които да помогнат на Luckenwalde да регенерира градския си пейзаж чрез устойчиви практики, „Един ден се надяваме, че E-Werk ще захрани целия Luckenwalde, както е било преди.“

Източник: Inhabitat.com

Снимки: Kunststrom