ФАТОКЕМ


Официален представител и дистрибутор за българския пазар на водещи фирми, предлагащи суровини основно за лако-бояджийската промишленост и строителството.

Адрес: гр. София 1404 бул. "Гоце Делчев" бл. 24 А, вх. Г, ет. 1, ап. 73
Телефон: (02) 958-58-24, 958-73-56
e-mail: fatokem@fatokem.com

Вашият коментар

research symptoms