Гърция с изключително успешен летен сезон


Значително увеличение на приходите от туризъм през първата половина на годината спомогна за намаляване на дефицита по текущата сметка на Гърция, повече от ръста на вноса, показват данни, публикувани от Банката на Гърция.

Приходите от туризъм през първите шест месеца на 2019 г. бяха 5,5 милиарда евро, което е 15,3% повече от 4,77 милиарда за същия период на 2018 г.

Свързано с това е увеличението със 7,3 % на приходите от транспорт, особено пътнически превози.

Вносът нарасна с 4,2% на годишна база през първата половина на 2019 г. до 27,8 милиарда, докато износът нарасна само 1,6%, до 16,2 милиарда.

Агенция Кросс