Градска градина произвежда вода


Този стръмен хълм в задната част на стария град в Мурсия, Испания стои обезлюден от времето на големите снегове през 1950-та година, които повреждат и разрушават повечето от къщите в квартала. Оттогава местните жители използват празния терен като пряк път между високите и ниските улици на квартала

. За да запази част от зеленината в квартал, в който иначе липсват градини, Como Crear Historias проектира озеленяване с вградени пътеки и сграда с „бизнес инкубатор,“ с идеята да произвежда нови работни места както и рециклирана вода, две важни и същевреме оскъдни ресурса в настоящото положение на града и региона.


Водата от дъжда и от канализацията на горната част на терена тече през система за пречистване с езерца и крайречни растения.

Пречистената вода се използва за напояване на останалите растения в градината.

 


Пътечките, направени през годините от местните хора, търсещи пряк път през празното място служат като модел за новите пътеки свързвайки улиците по двете краища на терена. Зеленият цвят на пътеките се отразява от фасадите на заобикалящите ги сгради.

Общината на град Мурсия е наела местни работници за изграждането на различни елементи в парка. Няколко членове на работния екип дори са живеели в жилищата, които са били срутени в същия квартал.

Източник: www.arch2o.com

Снимки: David Frutos