ХАБАГ” ООД


Фирма „ХАБАГ” ООД е регистрирана като дружество с ограничена отговорност през 1993г., с предмет на дейност производство на строителни разтвори, бетонови изделия и елементи, земни работи и вертикална планировка. Фирмата е създадена от съмишленици с дългогодишен стаж в управленските структури на строежа на Автомагистрала „Хемус”.

Основната мисия на създателите на предприятието е подсигуряване на:

 строителни смеси;

 бетонови изделия;

 бетонови и варови разтвори.

Адрес: гр. Ботевград ул.Гурко 32
Телефон: +359 88 5231066
e-mail: office@habag-bg.com