Офанзива за безопасност с Hörmann

Hörmann предлага алуминиеви външни врати серийно с оборудване клас RC 3


Снимка: Препоръчваните за строителството на частни жилища класове RC – от RC 1 до RC 3: устойчивост и инструменти

Според полицейската криминална статистика повече от един на всеки десет взломаджии прониква през външната врата на жилището. Ето защо при ново строителство или реконструкция силно се препоръчва да се обърне внимание на високия клас сигурност на входната врата. Hörmann вече серийно оборудва своите алуминиеви външни врати с клас на устойчивост RC 3, по данни на производителя като единственият досега доставчик на пазара.

В рамките на офанзива за безопасност, Hörmann е единственият досега производител на пазара, който вече серийно оборудва своите алуминиеви външни врати с максималния съгласно стандарта и препоръчителен за жилищното строителство клас на устойчивост RC 3.

По данни на производителя като единственият досега доставчик на пазара, Hörmann вече серийно оборудва своите алуминиеви външни врати с клас на устойчивост RC 3.

Алуминиевите външни врати ThermoSafe и ThermoCarbon досега бяха предлагани като опция с оборудване RC 3, респeктивно RC 4, но срещу доплащане. В рамките на офанзивата за безопасност външните алуминиеви врати вече серийно се доставят без доплащане с оборудване RC 3. Като опция страничните части и оберлихти също се предлагат
в това оборудване с висока степен на безопасност.

При врата в из­пълнение с клас на противовзломна защита RC 3 времето за манипулиране от нежеланите посетители достига до пет минути, което в повечето случаи води до прекратяване на опитите. Изследвания показват, че един опит за взлом трае не повече от три минути.