Виж 1към1

20-то юбилейно издание на форум BUILDINGSTYLE

Прочети още

Има ли професионални бариери пред жените във ВЕИ сектора?

ВЕИ

Проучване, проведено в осем европейски страни, сред които и България, установи, че все още има бариери пред професионалното развитие на жените от ВЕИ сектора.

Проучването за различията във възприемането на бариерите между половете, проведено от W4RES – проект на ЕС по програма Хоризонт 2020 за използване на потенциала на жените в подкрепа на пазара за ВЕИ, е по повод забелязаните от жените в бранша бариери при вземане на решения. Резултатите показват, че все още има много работа, която трябва да се свърши с подкрепата на мъжете, за да се помогне на жените да заемат ръководни позиции и да бъдат по-ангажирани в държавната администрация.

Мъжете подценяват участието на жените в сектора

Сред първите неща, които резултатите от проучването, проведено паралелно в Белгия, Дания, Гърция, Норвегия, България, Германия, Италия, Словакия, разкриват, е разликата между участието на жените в сектора и възприятието на мъжете по този въпрос. Според данните 67% от българските мъже вярват, че жените участват в процеса точно толкова, колкото и те. На другия полюс – в Италия само 8% от мъжете твърдят това.

Реалността обаче е различна:

Жените, заемащи длъжности в държавната администрация в сектора на ВЕИ са много малко. Според резултатите от проучването 87% от жените в Дания например, смятат, че нежният пол е недостатъчно представен в държавната администрация в сектора.

Жените са слабо представени на ключови позиции за вземане на решения.

„Стереотипите играят основна роля във ВЕИ сектора“. Това е един от изводите в проучването. Практиките за наемане на работа на жени са по-предубедени. Много от тях често смятат, че им липсват умения да работят в тази област. Наясно са и с разликата в заплащането между жените и мъжете, посочват експертите от W4RES.

Освен това жените, които искат да бъдат предприемачи и да заемат ръководни позиции, са изправени пред липса на подкрепа. Балансът между професионалния и личния живот все още е предизвикателство за тях и те не са адекватно представени на ключови позиции за вземане на решения.

Положителното е, че мъжете в повечето европейски страни признават липсата на подкрепа за жените предприемачи. А според анкетираните жени подкрепата в различните страни също е различна. 77% от жените в Италия, 68% в Гърция, 61% в България и 60% в Дания смятат, че липсва подкрепа.

Какво може да се промени?

W4RES, за да разшири участието на жените в развитието на пазара и въвеждането на решения за сектора предлага няколко мерки. Сред тях са мерки за подкрепа на млади жени, които желаят да продължат образование, свързано с наука, технологии, инженерство и математика; видимост за успешните жени във ВЕИ сектора; организиране на програми за обучение и наставничество за жени предприемачи; обучение за умения и техническа подкрепа. За да бъдат наистина трансформиращи, промените в достъпа на жените до енергийния сектор трябва да бъдат свързани с програма, която насърчава техните права, достойнство и разпознаваемост в различните им роли – на потребители, производители, инвеститори, експерти и агенти на промяната. Това обобщават експертите в доклада си.

08.03.2022

Неравенство в заплащането между половете – Защо жените получават по-малко?

Разликата в заплащането между жените и мъжете на територията на ЕС е намаляла до 13% като в България е близо […]

Прочети още
жените 02.04.2021

Жените на Март

Март – месецът, който посветихме на жените, беше специален и емоциален. Срещнахме ви с шест дами от бизнеса в България, […]

Прочети още