Виж 1към1

Едва 17% от работодателите не прилагат работа от разстояние

Прочети още

Има милиони за ремонти и оборудване на болници заради Covid-19

Covid-19

Над 129 млн. лв. се осигуряват за подкрепа на здравните заведения в борбата с Covid-19. Финансирането е от новия инструмент на ЕС – REACT-EU, а средствата ще отпуска МРРБ чрез специално разкритата Приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Дейностите са насочени към укрепване капацитета на болничната мрежа чрез реконструкция, проектиране и ремонтни дейности за обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти с Covid-19 към болници. За осигуряване на медицинско и болнично оборудване за структурите, създадени за лечение и грижи за пациенти с Covid-19. За повишаване капацитета на центровете за трансфузионна хематология за диагностика на Covid-19 и внедряване на телемедицина.

Със средствата ще се финансират проекти за разкриване на сектори за лечение на коронавирус с нужното медицинско и болнично оборудване. Сред него са апарати за подобряване на дишането, рентгенови мобилни устройства, ехографи, дефибрилатори, газово-кръвни анализатори и генератори на мощност. Целта е осигуряване на непрекъснатост на работата на животоподдържащата медицинска апаратура. Сред оборудването с приоритет са и респиратори, монитори за жизнени показатели, дефибрилатори, легла за интензивни грижи. А също и стандартни болнични легла, постелен болничен инвентар и др.  

По новата приоритетна ос ще се финансират и мерки за повишаване на капацитета на центровете за трансфузионна хематология в София и Варна за диагностика на Covid-19. Освен тестове за коронавирус, в двата центъра ще се доставят уреди за извличане на кръвна плазма.

Със средствата ще се подкрепи и изграждането на Национална здравна информационна система.

Бенефициент е Министерство на здравеопазването като проектите могат да бъдат изпълнявани в партньорство с общини или общински лечебни заведения.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е краят на месец юли т.г.

снимка: freepik.com

Вижте още: