Имот от роднина – покупка или дарение?


Има много случаи, в които роднини решават да си прехвърлят имот – на по-ниска цена или направо безплатно. Подобна сделка крие някои рискове, които трябва да се вземат предвид.

Какъв е най-изгодният и сигурен начин за извършване на сделката – дарение или покупко-продажба?

Например две сестри искат да прехвърлят наследствения си апартамент на детето на една от тях. По думите на адвокат Милена Миткова в този случай оптималният вариант, с оглед разноските, е дарение. Тогава майката и лелята даряват собствените си идеални части.

Може собственици на жилище да решат да го прехвърлят на свой роднина, който е женен. Те решават да продадат половината от имота, а другата половина да подарят на младото семейство. Има ли застраховка за собствеността при евентуален развод?

Договорът може да бъде или за дарение, или за продажба. Но няма как да са и двете, допълва юристът. За да се избегне съсобственост със съпруга, който при покупката на имота ще е собственик на 1/2, трябва да се впише режим на разделност преди сделката.

Това значи, че каквото единият съпруг придобие на свое име, си е лично негово. В нотариалния акт ще фигурира само той като купувач. Роднините-дарители лесно ще разберат, че това гарантира собствеността в случай на развод. Значително по-трудната част е това да се обясни на съпруга.

Ако има и други наследници, е важно да не се накърнява запазената им част от наследството, посочва брокер Десислава Щебетовска. В противен случай те биха могли да претендират за нея, ако се почувстват ощетени от наследодателя.

Има още един особен момент. Родители могат да прехвърлят жилището си на своето дете, защото се надяват след години то да им върне жеста като се грижи за тях на старини. Но в последствие нещата не се развиват според очакванията им и детето им не полага грижи за тях.

Според консултант Таня Китик, ако прехвърлянето на имота е осъществено чрез договор за покупко-продажба, а не чрез договор за прехвърляне срещу издръжка и гледане, не може да се иска обявяването на покупко-продажбата за нищожна на основание неполагане на грижи.

Има различни варианти, но е важно да се избере най-удачният. Така няма да има неприятни изненади в бъдеще.

Източник: CEB.BG