Инфлацията топи 2 млрд. лева годишно от спестяванията ни

Интересът към инвестиции в акции расте


На близо 2 милиардa и 19 милиона лева годишно възлизат загубите, които спестяванията на българите търпят само от инфлацията. При официалната статистика и средни лихви по депозитите (около 0,57%*) получаваме годишна загуба от 3,63% от спестяванията си (към декември 2019 година).

Влоговете на българите, в категорията между 5 и 50 хил. лв. са на обща стойност 26.12 млрд. лв., или средно 15 хил. лв.  Притежателите на такива влогове  обикновено са най-активната инвеститорска група в растящи компании по света.

Българинът инвестира едва 2,4% от спестяванията си в собственост в компании. В Източна Европа този процент е 20% от спестяванията. В Швеция и Финландия най-голяма част от семейния бюджет се инвестира в акции и други инвестиции в собствен капитал. Там този тип инвестиции представляват 40% от активите на домакинствата. Германските семейства са най-консервативните в това отношение. Измежду 34 други държави все пак инвестират 11% от активите си в акции и собствен капитал и  засилват интереса си през последните години. Класацията и данните са за 2018 на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Броят на инвестиращите в акции в Германия е нараснал до 10,3 млн. души през 2018 година. За период от 8 години, броят на германците, които или притежават акции директно, или които инвестират средства в собствен капитал, е нараснал с впечатляващите 20%.

Михаела Холмайер, ръководител на тенденциите на капиталовия пазар в DAI (Германски фондов институт), заявява, че увеличението на интереса към растящи компании се дължи на два фактора. „Хората започват да се интересуват, защото Dax [германският индекс на фондовите пазари на сини чипове] е във възход, вече 10 години.  Лихвения процент по спестовните сметки също е от значение. Така ще разберете защо вниманието им наистина се обръща към намирането на алтернатива “, каза тя.

„Любопитното е, че на този фон на губещи депозити в България, в момента има близо 15 хил. компании, които растат годишно с над 25% на приходите от продажби и на оперативната печалба. Те представляват добра инвестиционна възможност – много по-атрактивна от инвестициите в имоти, например. Сред тези компании има една малка част, около 200, които имат близо 500% годишен ръст през последните години. Те са в сектора на услугите, на транспорта, на строителството.“ – коментира Виктор Манев. Той е  съосновател на Impetus Capital, компания, инвестираща в растящи иновативни компании.

Европейската централна банка обяви миналия месец, че ще запази досегашното рекордно ниско ниво. Това  предвещава продължителен период на пропуснати  ползи за българските спестители. Основният лихвен процент на заемите на ЕЦБ остана под 1% вече близо седем години.