Виж 1към1

Едва 17% от работодателите не прилагат работа от разстояние

Прочети още

Инвестират 6,7 млрд. лв. в развитието на 50 общини

развитието

Близо 6,7 млрд. лв. е проектобюджетът на Програмата за развитието на регионите 2021-2027 г. Тя ще се управлява от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и ще има три основни приоритетни оси. Предвижда се да подкрепя мерки в 50 градски общини.

Първата приоритетна ос за интегрирано градско развитие е с проектобюджет от 1,131 млрд. лв.

Тя предвижда подкрепа за десетте най-големи градски общини, като центрове на растеж. За да се постигнат по-добри резултати е направено групиране на общините по региони за планиране. А всеки клъстер ще има общ бюджет. По този начин се цели засилване на региона като цяло чрез насърчаване на сътрудничеството между заинтересованите страни.

Вторият приоритет на програмата е интегрирано териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2. Бюджетът е малко над 2,5 млрд. лв. Достъп до него ще имат 40 градски общини.

И двете оси ще финансират инфраструктурни проекти в областта на здравеопазването, образованието, социални дейности, култура, спорт, туризъм и културно наследство, жилищно настаняване, енергийна ефективност и обновяване на жилищни и обществени сгради, подобряване на градската мобилност, ремонт на пътна инфраструктура и безопасност и развитие на функционални връзки. Ще се подкрепят и мерки за зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства, насърчаване на икономическата активност и др.

Третият приоритет на програмата е „Справедлив енергиен преход“.

Той се програмира по линия на Фонда за справедлив преход при условие, че разработените за целите на неговата реализация териториални планове бъдат одобрени като част от ПРР 2021 2027 г. Проектобюджетът на приоритета е 3,1 млрд. лв. Основна цел е осигуряването на подкрепа за регионите и секторите, най силно засегнати от прехода към климатична неутралност. Към момента мярката е насочена към областите Стара Загора, Кюстендил и Перник, но се водят преговори за включване на още области. Приоритетната ос ще финансира широка гама дейности.

За първи път в България ПРР 2021-2027 ще се изпълнява чрез прилагането на инструменти за интегрирано териториално развитие, уточняват от МРРБ. Програмата е разработена с цел да постигне балансирано териториално развитие между регионите, обезлюдяването на територии в страната и др.

Вижте още: