Инвестират 4,1 млн. лева в електромрежата на Разград и Търговище

Очаква се увеличение на цените на електроенергията с най-малко 1,7% от началото на юли


Разград

Предвидените инвестиции в електроразпределителните мрежи на територията на областите Разград и Търговище до края на годината са в размер на над 4,1 милиона лева. За Разград са предвидени 2,6 милиона лева, в това число и 310 000 лева за ремонтни дейсности. По-малка е сумата за област Търговище – около 1,5 милиона, от които 290 000 лева отново са за ремонти. Това стана ясно по време на срещите между ръководството на Енерго-Про Варна и представители на местната власт в двете общини.

Обявените финансови рамки са за реализация на инвестиционната програма през 2021 г., която Дружеството казва, че ще изпълни на територията на двете области.

Сред темите, дискутирани по време на срещите, беше и стартиралият през октомври процес по задължителна либерализация за всички небитови клиенти. Гратисният период, предвиден в законодателството, изтича на 30 юни 2021 година. Управителите на електроразпределителното дружество предоставиха на кметовете актуална справка за броя клиенти на територията на двете области, които още не са избрали доставчик на електроенергия на свободния пазар.

Беше напомнено, че небитовите клиенти на дружеството, които до 10 юни 2021 г. не сключат договор за доставка на електроенергия с някой от близо 50-те търговци на либерализирания пазар, ще преминат от 1 юли 2021 г. на Доставчик от последна инстанция. При тези доставчици обаче цените на електроенергията са съществено по-високи от пазарните.

Стана още ясно, че компанията очаква увеличение на цените на електроенергията на регулиран пазар от 1 юли т.г. За битовите потребители прогнозната стойност е за повишение най-малко от 1,7%. Това са прогнозните стойности без да бъдат отчетени изменения на цените, които те биха заявили за утвърждаване от КЕВР.

снимка: Енерго-Про Варна

Вижте още: