Искат минималната заплата да стане 560 лева


Министерският съвет одобри средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019-2021 година  за размера на минималната заплата.

Тя предвижда увеличаването й от 510 лв. на 560 лв. от 1 януари 2019 г., на 610 лв. от 1 януари 2020 г. и на 650 лв. от 1 януари 2021 година.

С документа се залагат средносрочните цели на фискалната политика, обвързани със заложените в Закона за публичните финанси правила. Ограничения и основни принципи за управление на публичните финанси също, като се определят и таваните на разходите по отделни първостепенни разпоредители с бюджет и на бюджетните взаимоотношения за следващите три години.

Агенция КРОСС