Историята на куполното строителство

автор и снимка: Лилия Христова   Историята на куполното строителство започва преди 80 години. Тогава Бъкминстър Фулър – филисоф, математик, инженер, историк и поет забелязал потенциала в триъгълната форма. Създавайки структури, аналогични до тези, които природата вече е създала, той започнал да експериментира с различни геометрични форми в края на 1940 г. През 1951 г. той … Продължете с четенето на Историята на куполното строителство