Издават наръчник в помощ на собственика на старинна сграда


сграда

текст: Димитър Щерев / снимки: Сдружение „Хорѝще“

Всяка сграда – нова или стара, има нужда от поддръжка. Процесите на стареене на строителните материали вследствие на атмосферните влияния, могат да бъдат спрени или забавени, ако бъдат предприемани своевременни и рутинни действия. Липсата на навременна техническа поддръжка и стопанисване на сградите – недвижими културни ценности, и прилагането на неадекватни мерки за ремонт, са едни от основните причини за лошото им състояние. За своите собственици и ползватели сградите със статут на културни ценности са преди всичко дом, които имат нужда от грижи, за да осигуряват необходимия комфорт. Познаването на правата и задълженията на законовите изисквания относно опазването на архитектурното наследство, както и на особеностите на сградите, строени в края на XIXв. и началото на XX в.,  ще дадат възможност на собствениците и ползвателите на такива обекти да бъдат активни участници в процесите на съхранението им.

Това са постулатите, залегнали в уникална книга – съветник на собственика на старинна сграда, която скоро ще бъде издадена от сдружение „Хорѝще“, научи единствен 1kam1.com, като ще публикува и информация къде изданието ще може да бъде намерено.

Книгата е разделена на три части – всяка от които засяга въпроси, задавани от собственици на недвижими културни ценности, по отношение на изискванията и начините за стопанисването на такива обекти.

В първата част са разяснени основни понятия, свързани с действащата в България нормативна уредба и прилагането на мерки за опазване на културното наследство.

Във втората част има информация относно техническите характеристики на сградите – недвижими културни ценности, причините за настъпване на разрушения в тях, признаците, които подсказват за наличието на повреди, и възможностите за тяхното предотвратяване. Включени са фотографии, които онагледяват различните видове нарушения по сградите.

Третата част проследява стъпките, които трябва да бъдат предприети в случай, че е необходимо да бъде извършен ремонт или намеса в защитени територии на културното наследство, съобразно законовите изисквания и процедури. Приложени са форми в табличен вид за превантивен мониторинг на текущото състояние на обектите.

Съветникът дава отговори на много въпроси като:

–            Какво означава една сграда да притежава статут на недвижима културна ценност?

–            Какви са правата и задълженията на собствениците на културни ценности?

–            Защо е необходимо редовно да се проследява техническото състояние на сградите – недвижими културни ценности?

–            Защо е важно да се използват подходящи за конкретния обект строителни материали, различни от универсалните съвременни?

–            Кои елементи на сградата е необходимо да бъдат поддържани винаги в добро състояние и изправност?

–            Кой може да изработва проектна документация за консервация и реставрация и какво трябва да съдържа тя?

–            Колко време отнема процедурата по съгласуване с Министерството на културата на инвестиционен проект за намеси в недвижими културни ценности?

      Събраните насоки в настоящия съветник не могат да заменят ролята, която имат специалистите по консервация и реставрация на недвижими културни ценности при извършване на обследване и изготвяне на предписания по отношение на конкретен обект. Целта им е да напътстват собствениците и ползвателите на такива обекти и да ги улеснят в грижите за опазването и поддържането им в добро състояние, обясняват от сдружение „Хорѝще“, чийто предмет на дейност е свързан с опазването и популяризирането на недвижимите културни ценности в България.

От 2016 г. до сега членовете на „Хорѝще“ – архитекти и инженери със специализация в областта на културното наследство, работят по различни проекти, които имат за цел да помогнат за съхранениетона материалните свидетелства за миналото. През 2019 г. в сътрудничество с Регионалния исторически музей – Добрич“ и с Доброволци за културно наследство (“Europeanheritagevolunteers”) сдружение „Хорѝще“ постави началото за България на утвърдената вече европейска практика на доброволческите инициативи в областта на опазването и популяризирането на културното наследство. С участието на 7 доброволци от САЩ, Русия, Китай, Индия, Германия, Испания и Норвегия, и под ръководството на един от ръководителите на археологическите проучвания – Боян Тотев (РИМ-Добрич) и двама реставратори – д-р Красимира Франгова (The Royal Danish Academy of FineArtsSchools of Architecture, DesignandConservation, Denmark) и Томе Филов (Национален институт Стоби, Северна Македония), бе изготвена и приложена стратегия за теренна консервация на олтарното пространство на раннохристиянската базилика в крепостта Палматис (с. Оногур, област Добрич).

    

 

 

Вижте още:

В Каварна ще ремонтират 130-годишна сграда

 

Без светло бъдеще пред сградата на първото застрахователно дружество у нас