Изграждане на подпорни стени


Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Инженеринг /проектиране и строителство/ на обекти: „Изграждане на подпорна стена /дясно/ прилежаща на кв.12, с.Копиловци, община Георги Дамяново“, „Изграждане на подпорна стена /ляво/ прилежаща на кв.20, с.Копиловци, община Георги Дамяново“, „Изграждане на подпорна стена /ляво/ прилежаща на кв.28, с.Копиловци, община Георги Дамяново“ и „Изграждане на подпорна стена /дясно/ прилежаща на кв.47 и 45 с.Копиловци, община Георги Дамяново“ включва изготвяне на технически/работен проект за изграждане на подпорни стени по течението на р. Огоста в рамките на с. Копиловци, Община Георги Дамяново и извършването на СМР, предвидени в изготвените технически/работни проекти. Бреговете са компрометирани и частично разрушени. Засегнатите участъци са с дължини както следва:
– Кв. 12 – 40 линейни метра
– Кв. 20 – 80 линейни метра
– Кв. 28 – 90 линейни метра
– Кв. 45-47 – 150 линейни метра

Всичко за обществената поръчка