Изкуствени острови с вятърни турбини дават ток на Европа (видео)


Изграден от човека остров заобиколен от вятърни ферми в средата на Северно море може да е източникът на мащабна възобновяема енергия в Европа до 2050 г.

Холандската енергийна компания TenneT твърди, че плановете за вятърната централа в Северно море има потенциала да достави на 70 до 100 милиона европейци  възобновяема енергия за малко над 30 години.

Планът предвижда държавите-членки на Европейския съюз да си сътрудничат в търговия с вятърни паркове, свързани изкуствени острови в морето, които осигуряват по-рентабилна платформа за доставяне на енергия от възобновяеми източници на сушата.

Островите Power Link ще осигурят постоянна инфраструктура за поддържане на вятърни паркове. Модулни елементи могат да бъдат добавени към островите, за да се поместят съоръжения за съхранение на компоненти на вятърни турбини, ленти за кацане на въздухоплавателни средства, местожителство за персонал и преобразуватели на електроенергия.

В момента проектите за вятърни паркове са ограничени от географията и технологиите. Ветроенергийните паркове в близост до брега не могат да осигурят необходимия капацитет поради по-ниски скорости на вятъра и ограничено пространство, но стопанствата по-далеч от сушата са скъпи за поддръжка.

По-отдалечените ветроенергийни паркове също изискват по-скъпи проводници за постоянен ток.

TenneT казват, че островът „ще действа като паяк в мрежа от вятърни паркове и международни връзки в Северно море“ и може да увеличи ефективността на връзките между вятърните паркове и континента от 40% до 100%. Използването на свързващи центрове също ще позволи на страните да търгуват с енергия от възобновяеми източници през границите си.

Холандската компания е определила Dogger Bank, 78 мили от английския бряг, като подходящо място за взаимосвързан захранващ център. Dogger Bank е централна точка между страните от Северно море (Холандия, Белгия, Обединеното кралство, Норвегия, Германия и Дания) с високи скорости на вятъра и относително плитки води, което би намалило разходите за изграждане на остров.

Предварителното сканиране на района за оценка на риска за морската флора и фауна, направено от TenneT, показа потенциални рискове за животните и биологичното разнообразие. TenneT твърди, че високите обеми от възобновяема енергия, необходими за постигането на целите на ЕС, са недостижими без международно сътрудничество

Превръщайки Северно море в център за разпределение, преходът на Европа към възобновяема енергия може да бъде улеснен. Понастоящем енергийната стратегия на ЕС за 2050 г. е поставила за цел да намали емисиите на парникови газове с 85 до 90% в сравнение с нивата от 1990 г.

Най-мощната вятърна турбина е с капацитет от 6 мегавата. Консорциумът има за цел да договори поетапни двунационални хибридни връзки между различни страни от Северно море, в крайна сметка да изгради широкомащабни центрове за събиране на вятър от порядъка на 10-30 гигавата.

Източник: Dezeen