ИЗОМАТ ИНТЕРНЕШЪНАЛ ЕООД


 

CТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И МАЗИЛКИ. ХИДРОИЗОЛАЦИОНИИ МАТЕРИАЛИ.

ПОДОВИ ПОКРИТИЯ. ЛЕПИЛА И ФУГИРАЩИ СМЕСИ.

Адрес: СОФИЯ 1839, бул. Ботевградско шосе № 348
Телефон: Τel.: 02/9349895, Факс: 02/9349899,
e-mail: info@isomat.bg