Виж 1към1

Едва 17% от работодателите не прилагат работа от разстояние

Прочети още

Изцяло променят облика на лесопарка в Кубрат

лесопарк Кубрат

Изцяло променят облика на лесопарка в Кубрат по проект, за който общината вчера е подписала договор. Проектът предвижда реконструкция на Екопътеката и прилежащата зона за отдих. Ще бъдат изградени туристически атракции, спортни и образователно-познавателни кътове и осигуряване на достъпна среда за хора със здравословни проблеми. 

Общата стойност на инвестиционния проект е 88 291,05 лв. без ДДС. От тях 79 461,94 лв. са европейско и 8 829,11 лв. национално съфинансиране. 

Целта е цялостно изграждане, допълване и довършване на втората част от Екопътеката в лесопарка в град Кубрат. Обновяването включва полагане на нова асфалтова настилка на екопътеката и разширяване на асфалтовото трасе по цялото и протежение. Така ще може да се оформи велосипедна двупосочна алея и алея за пешеходци. Голямата площадка, в непосредствена близост до сградата на „Хижата“, оборудвана с беседка, пейки, барбекю и съоръжение за игри и спорт ще бъде обновена. Ще се възстанови и съществуващата чешма при „Хижата“. Ще се монтира лесопаркова мебел – пейки, маси, съдове за смет и др. Теренът в новосъздадените кътове ще се пригоди за осигуряване на безпрепятствен достъп за майки с детски колички и за хора с увреждания. 

Според договора, който община Кубрат е подписала с Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет – Кубрат“, промяната на облика на лесопарка трябва да бъде напълно завършена до края на м. юни 2023 г.

снимка: община Кубрат

Вижте още: