КАБ организира кръгли маси за проблемите при проектирането и строителството


Камара на архитектите в България организира три кръгли маси с дискусии. Те ще се състоят на 25,26 и 27 февруари в зала Мусала в Интер Експо Център, в рамките на Архитектурно-строителната седмица. 
На 25 февруари 2020 г. (вторник) в 14,15 ч. започва дискусията „Обществени поръчки и градска среда“.Почти всеки ремонт на обществени пространства предизвиква обществено недоволство. Причината за това са порочните практики при обществените поръчки. Резултатът е лошо, но скъпо изпълнение. Законът отваря широки възможности за корупция и непрофесионализъм. Проучихме над 500 обществени поръчки и установихме рецидивни съзнателни нарушения.

На кръглата маса ще бъдат представени доклади на Камарата на архитектите в България и на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране за проблемите в закона и решенията в духа на добрите европейски практики.

Двете професионални организации предлагаме промени в Закона за обществените поръчки, които ще гарантират професионализма и качеството, правилата на честната конкуренция и съвестното харчене на обществените средства.

Дискусията ще води арх. Петкана Бакалова, зам.-председател на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България.

 На 26 февруари 2020 г. (сряда) в 13,30 ч. започва дискусията „Инвестиционният процес в България – „Мисията невъзможна“. Необходими законодателни промени“.

Законът за устройство на територията (ЗУТ) е кърпен и прекрояван над 80 пъти през последните 18 години. Строително-инвестиционният процес е подчинен на още 49 закона и над 400 наредби.

Концепцията на ЗУТ е основана на свръхрегулация, субективно тълкуване и прилагане на закона, безотговорност и административно своеволие, стриктен контрол по документи и фиктивен, почти отсъстващ контрол при изпълнението. Това създава безсмислена бюрокрация, среда за корупция и краен резултат с ниско качество.

Поради своята тоталитарна философия ЗУТ не може да стане работещ модерен закон с гаранции за прозрачност, качество, конкуренция и професионализъм.

КАБ разработи концепция за ново строително законодателство, която въвежда европейски стандарти, премахва бумащината и я заменя с ефективен контрол и ясна отговорност във всеки етап от строително-инвестиционния процес.

Създаването на ново законодателство изисква години, а  инвестиционният процес в България се нуждае от спешни спасителни мерки. Затова КАБ изготви предложения за съществени изменения на ЗУТ, в  които са заложени принципите на новата концепция. Предстои тези промени да бъдат внесени в МРРБ и представени пред ресорните комисии към Народното събрание.

Ще бъде представена електронна система за създаване на дигитални досиета на строежите.

Модератор на кръглата маса е арх. Петкана Бакалова, зам.-председател на УС на Камарата на архитектите в  България.    

На 27 февруари 2020 г. (четвъртък) в 12,30 ч. започва конференцията „Дигитализацията на строителния сектор в България – перспективи и предизвикателства“

Във фокуса на конференцията е визията за бъдещето на сектор строителство и новите възможностите, които дава въвеждането на дигитализацията в сектора.

Какво е BIM (Building Information Modeling) и как повлиява на инвеститори, проектанти, строители и експерти поддръжка на сгради е водещата тема във втория панел на форума.

Презентации на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Камарата на архитектите и Камарата на строителите в България ще представят гледните точки към дигитализацията в сектора.

„BIM и умните градове. Зелени политики. Възможно ли е да се случи у нас?“ и нормативната рамка на дигитализацията на сектора са сред темите на кръглата маса в края на форума.

Модератор на конференцията е арх. Николай Баровски, председател на Управителния съвет на КАБ.

На 28 февруари 2020 г. (петък) от 10,30 ч. ще започне представянето на съвременни архитектурни проекти, създадени от български архитекти.

Ще бъдат представени проекти за нови сгради и за реставрация на сгради.

Презентациите са с продължителност 10 минути и ще се състоят в изложбена зала 4 на Интер Експо Център.