Кабинетът ще одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините


Министрите ще проведат своето редовно заседание на 9-и септември чрез видеоконферентна връзка.

Кабинетът ще одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието, както и проект за изменение на решение на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на управител и заместник-управител за България и предлагане на кандидатури за директор и заместник-директор за България в Черноморската банка за търговия и развитие.

Очаква се министрите да решат и за допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г., както и за изменение и допълнение на решение на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища. Ще бъде приет и доклад за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2020 г.